Skip Navigation LinksALVAO 10.4Rejstřík oken a příkazůALVAO WebAppSprávaService DeskSLASLAPravidla pro zasílání upozorněníPravidlo pro zasílání upozornění Skip Navigation Links.


Pravidlo upozorňování

Toto okno slouží k vytvoření a úpravě jednoho pravidla upozorňování. Pravidel pro jedno SLA může být více.

Poznámka:
Bližší vysvětlení jednotlivých uživatelských rolí naleznete zde.

Možnosti:

 • Závažnost upozornění – vyberte ikonu, která se bude při splnění podmínky pravidla upozorňování zobrazovat v tabulce požadavků ve sloupci Upozornění a v hlavičce požadavku.
 • Typ upozornění
  • Upozornění na neřešení požadavku - vyberte, pokud chcete zasílat upozornění v případě nečinnosti některého uživatele. 
   • Neaktivní uživatelé - vyberte z nabídky skupinu uživatelů, při jejichž neaktivitě má být odesláno upozornění. Uživatel je považován za nečinného, pokud na něm závisí další zpracování požadavku a v deníku požadavku nevytvořil žádný záznam během stanovené doby neaktivity. Další zpracování požadavku závisí na žadateli, pokud se čeká na jeho odpověď (tzn. např. řešitel poslal žadateli zprávu a zapnul volbu Čekat na odpověď). Viz také Čekání na žadatele.
   • Doba neaktivity - zadejte dobu neaktivity, po které se odešle upozornění. Doba neaktivity se počítá v provozní době SLA.
  • Termín první reakce vyprší za - vyberte, pokud chcete zasílat upozornění na blížící se termín první reakce.
   Zadejte dobu do první reakce ve formátu hodiny:minuty. Upozornění se odešle, pokud doba do termínu první reakce požadavku klesne pod zadanou dobu. Pokud zadáte hodnotu 0, upozornění se odešle až při vypršení termínu první reakce.
  • Termín vyřešení vyprší za - vyberte, pokud chcete zasílat upozornění na blížící se termín vyřešení požadavku.
   Zadejte dobu do termínu vyřešení ve formátu hodiny:minuty. Upozornění se odešle, pokud doba do termínu vyřešení požadavku klesne pod zadanou hodnotu. Pokud zadáte hodnotu 0, upozornění se odešle až při vypršení termínu vyřešení.
  • Termín interního cíle vyprší za - vyberte, pokud chcete zasílat upozornění na blížící se termín interního cíle.
   Zadejte dobu do termínu interního cíle ve formátu hodiny:minuty. Upozornění se odešle, jakmile doba do termínu interního cíle požadavku klesne pod zadanou hodnotu. Pokud zadáte hodnotu 0, upozornění se odešle až při vypršení termínu interního cíle.
 • Upozornění odeslat emailem - zapněte tuto volbu, pokud chcete odeslat upozornění e-mailem. Pokud není volba není zapnutá, upozornění se zobrazí pouze v tabulce požadavků a v detailu požadavku.
  • Jednotlivě ihned  – upozornění se budou odesílat v okamžiku splnění podmínky pro odeslání podle pravidla. Pro každý požadavek se odešle samostatné upozornění z e-mailové adresy služby.
   • Upozornění opakovat každých - zapněte, pokud při trvajícím problému chcete upozornění opakovat, a zadejte periodu opakování ve formátu hodiny:minuty. Perioda se počítá v provozní době.
  • Souhrnně v – upozornění se budou odesílat v souhrnné zprávě 1x za den.
   Zadejte čas, kdy se odešle souhrnná zpráva pro všechny požadavky, které mají nastaven stejný čas odesílání a splňují alespoň jedno z pravidel pro odesílání upozornění. Souhrnná zpráva se odesílá pouze ve dnech, kdy je služba otevřena dle provozní doby uvedené v SLA.
   • Nastavit odesílatele - nastavte e-mailovou adresu, ze které se budou souhrnná upozornění odesílat. Toto nastavení je společné pro všechna pravidla ve všech SLA.
   Poznámka:
   Čas odeslání je uložen v UTC a nerespektuje přechody mezi letním a zimním časem. Např. pokud čas zadáte v létě, v zimě bude o hodinu posunutý a tak bude zobrazen i v nastavení.
  • Příjemci upozornění - vyberte z nabídky příjemce upozornění, kterým se odešle upozornění e-mailem.
   • Vyhledejte osobu nebo skupinu - zadejte část jména uživatele nebo názvu skupiny uživatelů a z nabídky potom vyberte hledaného uživatele resp. skupinu. Toto pole se zobrazuje pouze pokud jste vybrali příjemce upozornění Další příjemci.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.