Skip Navigation LinksALVAO 10.4Rejstřík oken a příkazůALVAO Asset Management ConsoleZáložky pohledůVazby Skip Navigation Links.


Vazby

Na záložce je zobrazena tabulka objektů, které jsou navázané na právě vybraný objekt ve stromu. Tabulku si dle potřeby přizpůsobte.

Pohledy tabulky

Ve výchozím nastavení tabulka obsahuje následující pohledy:

  • Přímé – zobrazuje pouze přímé vazby, tj. vazby jejichž počátečním nebo koncovým objektem je přímo vybraný objekt ve stromu.
  • Je používán – zobrazuje seznam objektů, kterými je vybraný objekt ve stromu používán, viz typ vazby Je používán - Používá.
  • Používá – zobrazuje seznam objektů, které vybraný objekt ve stromu používá, viz typ vazby Je používán - Používá.

Sloupce tabulky

Název Popis
Cesta Cesta k navázanému objektu.
Druh objektu Druh navázaného objektu.
Název objektu Název navázaného objektu.
Přímá Ano - jedná se o přímou vazbu k objektu, který je vybraný ve stromu.
Ne - jedná se o nepřímou vazbu k objektu, který je vybraný ve stromu (vazba přes další objekt).
Typ vazby Typ vazby z pohledu právě vybraného objektu ve stromu.
Vytvořeno Datum a čas, kdy byla vazba vytvořena.
Vytvořil Osoba, která vazbu vytvořila.
Odstraněno Datum a čas, kdy byla vazba odstraněna.
Odstranil Osoba, která vazbu odstranila.
Z objektu (cesta) Cesta k objektu, na kterém je vazba definovaná. Pro přímé vazby to je vybraný objekt ve stromu.
Z objektu (druh) Druh objektu, na kterém je vazba definovaná.
Z objektu (název) Název objektu, na kterém je vazba definovaná.
Z objektu (typ vazby) Typ vazby z pohledu objektu, na kterém je vazba definovaná.

Místní nabídka

  • Přidat – přidat objektu vybranému ve stromu novou vazbu.
  • Označit objekt ve stromu – označí ve stromu druhý objekt, se kterým je právě vybraný objekt svázán vybranou vazbou.
  • Tabulka – nabídka umožňuje přizpůsobit si tabulku. Například vytvářet filtry, pohledy či zobrazit více řádků.
  • Najít – vyhledat text v zobrazené tabulce.
  • Odebrat – odstranit vybrané vazby.
  • Upravit – upravit vybranou vazbu.

Přímé a nepřímé vazby

Např. mezi objekty A až E jsou následující vazby:
A -> B -> C -> D -> E

Pokud je ve stromu objektů vybrán objekt C, pak vazby B->C a C->D jsou přímé, protože přímo vychází z nebo směřují do objektu C.

Vazby A -> C a C -> E jsou nepřímé, protože objekt A je na C navázán nepřímo přes objekt B. Podobně objekt E je na C navázán nepřímo přes objekt D.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.