Skip Navigation LinksALVAO 10.1Rozšiřující modulyALVAO AD Account Creator Skip Navigation Links. Skip Navigation Links Skip Navigation Links.


ALVAO AD Account Creator

Modul podporuje proces nástupu nového zaměstnance. Umožňuje vytváření nového uživatele v Active Directory na základě požadavku v ALVAO Service Desk.

Technické požadavky

 • ALVAO Service Desk
 • Active Directory (verze Windows Server 2008 R2 a vyšší)

Instalace

Balíček AlvaoAdAccountCreator.zip rozbalte na serveru do složky C:\Program Files (x86)\ALVAO\Admin (na 32 bitových systémech do složky C:\Program Files\ALVAO\Admin).

Postup nastavení při použití bez spolupráce s modulem ALVAO Employee Management

 1. V ALVAO Service Desk vytvořte podpůrnou službu, například „IT/Active Directory/Vytvoření účtu uživatele“.
 2. Nastavte oprávnění k použití SLA pro osoby, které mohou žádat o vytvoření účtu.
 3. Nastavte oprávnění operátora a řešitele na pracovníka, který bude ručně vytvářet účty, které nešlo vytvořit automaticky.
 4. Vytvořte vlastní položky požadavku, které budou obsahovat informace potřebné pro založení účtu v AD. Zejména položky pro jméno a login uživatele.
  Například položky tHdTicketCust.UserFirstName, tHdTicketCust.UserLastName a tHdTicketCust.UserLogin.
 5. V nástroji Admin vytvořte nový proces pomocí Spravovat – Service Desk – Procesy – Nový. Proces pojmenujte například „Vytvoření účtu“.
 6. Pracovní postup procesu nastavte takto:
  Stav Popis Instrukce pro řešitele Poznámky
  Nový Probíhá automatické vytvoření účtu Neprovádějte žádnou akci, probíhá automatické vytvoření účtu v AD. Po vytvoření účtu bude stav požadavku změněn automaticky.
  Ruční vytvoření účtu Automatické vytvoření účtu se nezdařilo. Účet bude vytvořen ručně. Automatické vytvoření účtu se nezdařilo. Zkontrolujte zadané údaje a vytvořte účet ručně.
  Vyřešeno Zapnutá volba „Automaticky přejít do stavu Uzavřeno“.
  Uzavřeno Požadavek je uzavřen.
 7. Do položek požadavku na procesu přidejte vlastní sloupce vytvořené v kroku 4. Položky nastavte jako povinné pro stav „Nový“.
 8. Proces přidělte na podpůrnou službu vytvořenou v kroku 1.
 9. Pomocí plánovače úloh ve Windows naplánujte spouštění aplikace CreateADUsers s vhodnými parametry. Zvolte vhodnou periodu spouštění úlohy, například 10 minut. Úlohu spouštějte pod uživatelem, který je oprávněn vytvářet účty v AD. Příklad nastavení parametrů:
  CreateADUsers /adpath "LDAP://ADServer/DC=acme,DC=com" /conn "Data Source=.\sqlexpress;Initial Catalog=ALVAO;Integrated Security=True" /service "IT/Active Directory/Vytvoření účtu uživatele" /beginstate Nový /endstate Vyřešeno /failedstate "Ruční vytvoření účtu" /propmap "cn={UserLastName} {UserFirstName}" /propmap "givenName={UserFirstName}" /propmap "sn={UserLastName}" /propmap "sAMAccountName={UserLogin}" /propmap "password=starterpass" /loginmutations 5
  Více v popisu nástroje CreateADUsers.

Postup nastavení při použití ve spolupráci s modulem ALVAO Employee Management

 1. Nejprve připravte modul ALVAO Employee Management k provozu podle návodu.
 2. Připravte modul k provozu podle postupu v předchozí kapitole.
 3. Na podpůrné službě nastavte oprávnění k použití SLA minimálně tak, jak je nastaveno pro službu modulu Employee Management.
 4. Zajistěte naplnění vlastních položek na formuláři pro nástup nového zaměstnance z modulu ALVAO Employee Management.
 5. Zajistěte, že formulář pro nástup zaměstnance vytvoří také požadavek do podpůrné služby „IT/Active Directory/Vytvoření účtu uživatele“.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.