Skip Navigation LinksALVAO 10.1Rozšiřující modulyALVAO ISO 20000 Reporting Skip Navigation Links. Skip Navigation Links Skip Navigation Links.


ALVAO ISO 20000 Reporting

Modul obsahuje sadu reportů o provozu ALVAO Service Desku navržených dle ISO 20000. Reporty jsou určeny pro Microsoft SQL Server Reporting Services.

Technické požadavky

 • ALVAO Service Desk
 • Microsoft SQL Server Reporting Services

Instalace a aktivace

Modul je distribuován jako samostatný instalační balíček, který vám na vyžádání dodá váš dodavatel systému ALVAO.

Popis instalace reportů naleznete na stránce Instalace reportů v Microsoft SQL Server Reporting Services.

Modul je nutné aktivovat aktivačním klíčem, který získáte u svého dodavatele systému ALVAO. Aktivační klíč zadává správce systému v aplikaci ALVAO Admin příkazem Soubor - Aktivace.

Reporty

Název reportu Název RDL souboru Popis Parametry
Plnění SLA SLA compliance csy.rdl
SLA compliance enu.rdl

Graf:

 • Zobrazuje hodnoty z tabulky ve sloupci Splněno SLA.
Tabulka:
 • Celkem požadavků – celkový počet vyřešených požadavků v daném měsíci.
 • Splněno SLA – procento požadavků z Celkem požadavků,
  u kterých byla splněna dohodnutá doba do vyřešení dle SLA.
SLA (1 a více)
Služby (1 a více)
Neplnění SLA SLA failure csy.rdl
SLA failure enu.rdl

Graf:

 • Zobrazuje hodnoty z tabulky ve sloupci Nesplněno SLA.
Horní tabulka:
 • Celkem požadavků – celkový počet vyřešených požadavků v daném měsíci.
 • Nesplněno SLA – procento požadavků z Celkem požadavků,
  u kterých byla překročená dohodnutá doba do vyřešení dle SLA.
Dolní tabulka:
 • Seznam vyřešených požadavků v minulém měsíci,
  u kterých byla překročena doba do vyřešení.
SLA (1 a více)
Služby (1 a více)
Vytvořené požadavky Created requests csy.rdl
Created requests enu.rdl
Graf:
 • Zobrazuje hodnoty z tabulky ve sloupcích Vytvořeno a Zbývá k řešení.
Tabulka:
 • Vytvořeno - celkový počet vytvořených požadavků v daném měsíci.
 • Zbývá k řešení - celkový počet otevřených požadavků na konci daného měsíce.
SLA (1 a více)
Služby (1 a více)
Závažné události Serious events csy.rdl
Serious events enu.rdl
Graf:
 • Zobrazuje počet závažných událostí v daném měsíci.
  Za závažné události se považují všechny požadavky vytvořené v určitých službách s určitými SLA.
Horní tabulka:
 • SLA - počet závažných událostí v daném měsíci s daným SLA.
Dolní tabulka:
 • Seznam závažných událostí v daném měsíci s podrobnými informacemi.
SLA (1 a více)
Služby (1 a více)
Poznámka:
Reporty jsou pouze v českém a anglickém jazyce.
Tip:
Po vygenerování je možné exportovat report do XML, PDF, Word, Excel aj.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.