Skip Navigation LinksALVAO 10.1Rozšiřující modulyALVAO Call Centre Connector Skip Navigation Links. Skip Navigation Links Skip Navigation Links.


ALVAO Call Centre Connector

Modul integruje telefonní ústřednu zákazníka s produktem ALVAO Service Desk. Na základě příchozího hovoru pak systém zahájí zaznamenávání požadavku, podle telefonního čísla předvyplní žadatele a najde jeho požadavky.

Technické požadavky

  • ALVAO Service Desk
  • Aplikační podpora pro telefonní ústřednu, která při příchozím hovoru dovoluje spustit libovolnou nastavenou aplikaci z příkazové řádky.

Instalace a aktivace modulu

Modul je součástí instalace ALVAO Service Desk. Modul je nutné aktivovat aktivačním klíčem, který získáte u svého dodavatele systému ALVAO. Aktivační klíč zadává správce systému v aplikaci ALVAO Admin příkazem Soubor - Aktivace.

Nastavení

Aplikaci pro telefonní ústřednu nastavte tak, aby se na počítačích operátorů při příchozím hovoru spustil příkaz:

%ProgramFiles%\ALVAO\Service Desk Console\ServiceDesk.exe /Caller <telefonní číslo volajícího>

Tím se při příchozím hovoru automaticky otevře okno Nový požadavek v aplikaci Service Desk Console s předvyplněným žadatelem podle telefonního čísla. Pokud telefonní číslo není uvedeno u žádného uživatele, ve formuláři je vyplněno pouze toto číslo a žadatel Host.

Tip:
Způsob vyhledání žadatele podle telefonního čísla poskytnutého ústřednou je možné upravit pomocí vlastní uložené procedury v databázi. V databázi vytvořte proceduru:
CREATE PROCEDURE [<vlastní schéma>].[spPersonByPhoneNumber_Custom] @caller nvarchar(255) AS
BEGIN
...
END
GO

Procedura musí vracet id žadatele, které je uloženo v tPerson.iPersonId.
Tip:
Pokud chcete, aby ALVAO Service Desk reagoval pouze na volání, která přichází na vybraná telefonní čísla spravovaná ústřednou, přidejte do příkazové řádky parametr:
/ServiceGroup <servisní skupina>
kde "servisní skupina" je identifikátor skupiny telefonních čísel přidělený ústřednou.
Do databáze pomocí následujícího skriptu vložte seznam servisních skupin, na které má ALVAO Service Desk reagovat:
DELETE FROM tProperty WHERE sProperty='ServiceGroup'
INSERT INTO tProperty (sProperty, sPropertyValue) VALUES ('ServiceGroup', N'group1;group2;...')

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.