Skip Navigation LinksALVAO 10.1Rozšiřující modulyALVAO Dashboard Skip Navigation Links. Skip Navigation Links Skip Navigation Links.


ALVAO Dashboard

Modul ALVAO Dashboard je sada stránek pro aplikaci ALVAO WebApp obsahující vrcholové přehledy o aktuálně řešených požadavcích ve službách, které lze zobrazovat např. na velkoplošné obrazovce na pracovišti operátorů service desku.

Technické požadavky

 • ALVAO Service Desk

Instalace a aktivace

Na server, kde je nainstalován ALVAO WebApp, spusťte instalační balíček AlvaoDashboard.msi a postupujte podle instrukcí v průvodci.

Poznámka:
Verze modulu ALVAO Dashboard musí být stejná jako je verze aplikace Service Desk.

Modul je nutné aktivovat aktivačním klíčem, který získáte u svého dodavatele systému ALVAO. Aktivační klíč zadává správce systému v aplikaci ALVAO Admin příkazem Soubor - Aktivace.

Šablony stránek

Součástí modulu jsou tyto šablony stránek:

Název Popis
Dashboard_TicketsBySolversAndSLA Zobrazuje počty požadavků podle řešitelů a SLA.
Dashboard_TicketsBySolversAndDeadline Zobrazuje počty požadavků podle řešitelů a Termínu.
Dashboard_TicketsBySectionsAndSLA Zobrazuje počty požadavků podle služeb a SLA.
Dashboard_TicketsBySectionsAndDeadline Zobrazuje počty požadavků podle služeb a Termínu.

Šablony jsou uloženy ve složce Custom/Templates. Každá šablona se skládá ze 3 souborů: .cshtml, .cs a .css.

V šablonách stránek je nastaveno automatické přesměrování mezi stránkami po 30 sekundách, které je následující:

 • TicketsBySolversAndSLA <-> TicketsBySolversAndDeadline
 • TicketsBySectionsAndSLA <-> TicketsBySectionsAndDeadline

Vytvoření dashboardu

Při tvorbě vlastního dashboardu je nutné vždy upravovat dvojici stránek, která se na sebe přesměrovává, nebo zrušit/upravit přesměrování v nastavení (ve zdrojovém kódu).

Nejprve si vyberte jednu ze šablon, která je co nejblíže vašemu záměru. Vybranou šablonu - sobory .cshtml a .css, zkopírujte do složky Custom/Dashboard/ a soubor .cs zkopírujte do složky Custom/Dashboard/Code/. Soubory přejmenujte tak, aby název odpovídal významu formuláře. Všechny soubory (.cshtml, .cs i .css) pojmenujte stejně.

Nyní je třeba upravit i vnitřek stránek na nové jméno:

 • V souboru .cshtml zadejte funkci @Styles.Render jako vstupní parametr cestu k .css souboru.
 • V souboru .cs na začátku souboru u klíčového slova class změňte jméno na nový název dashboardu a přidejte slovo Controller bez mezery.

Údaje, které se na stránce zobrazují, můžete upravit v souboru .cs pomocí připravených parametrů. Návod najdete v komentářích přímo v každém souboru .cs.

Zobrazení dashboardu

Dashboard můžete zobrazit v prohlížeči (televizi). URL adresa je <adresa WebApp>/Custom/Dashboard/<název dashboardu>.

V URL adrese můžete využít parametry:

 • DisplayMode - Parametr určuje Režim zobrazení. Parametr může nabývat hodnoty Normal nebo NoHeading. NoHeading zajistí, že se nebude zobrazovat hlavička stránek WebApp.
 • LinesPerPage - Parametr určuje kolik položek se zobrazí na jedné stránce. Hodnota nastavená pomocí URL má přednost před nastavením v .cs souboru.
 • Příklad použití parametrů: <adresa WebApp>/Custom/Dashboard/<název dashboardu>?DisplayMode=NoHeading&LinesPerPage=9

  Úpravy stylu stránek

  Odkaz na soubor se stylem stránky je v cshtml souboru (vstupní parametr funkce @Styles.Render).

  CSS třída Zobrazený název sloupce Popis
  body   Barva pozadí stránky.
  dashboard   Barva pozadí dashboardu.
  dashboard_title Nadpis dashboardu.
  dashboard_table   Tabulka dashboardu.
  td   Buňka tabulky.
  name První sloupec v tabulce, obsahující řešitele/služby.
  opened Otevřené Každá buňka má nastavenu třídu dle sloupce.
  Př.: Všechny buňky ve sloupci Dnes mají nastavenou CSS třídu today.
  overdue Po termínu
  hour < Hodina
  today Dnes
  this_week Tento týden
  next_week Příští týden
  other Jiný termín
  zero_cell Každá buňka s hodnotou 0 má nastavenu tuto třídu.
  sla<id> <jméno SLA> Každý sloupec SLA má nastavenou tuto třídu. Id odpovídá Id SLA v databázi. Id SLA zjistíte přímo z HTML kódu výsledné stránky v prohlížeči.
  top_row Tuto třídu má první řádek tabulky, obsahující názvy Termínů/SLA.
  even_row Tuto třídu mají všechny sudé řádky.
  odd_row Tuto třídu mají všechny liché řádky.

  Nastavení Dashboardu

  Pomocí parametrů v souborech cs můžete blíže specifikovat, co má stránka zobrazovat. Dokumentaci k nastavení najdete přímo v těchto souborech.

  Případné vlastní úpravy cs souboru vkládejte pouze do vyznačené části.

   

  Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.