Skip Navigation LinksALVAO 10.2Release NotesDůležitá upozornění Skip Navigation Links. Skip Navigation Links Skip Navigation Links.


Důležitá upozornění

ALVAO 10.2

Na této stránce jsou uvedena upozornění na změny v nové verzi produktu, které mohou způsobit potíže při upgrade ze starší verze nebo při následném provozu nové verze. Přečtěte si tyto informace před upgradem na novou verzi.
Dále doporučujeme si přečíst seznam dodatečně zjištěných problémů ve vydaných verzích a jejich řešení, viz Známé problémy.

Společné pro všechny produkty ALVAO

 • Admin – Většina správy ALVAO byla přesunuta do ALVAO WebApp - Správa. (T85593ALVAO)
  • Před upgrade se ujistěte, že máte nainstalovanou aplikaci ALVAO WebApp a zkontrolujte správné nastavení WebApp (URL) v Admin.
  • V konzolové aplikaci zůstávají pouze tyto funkce:
   • Upgrade a vytvoření nové databáze
   • Načítání uživatelů z LDAP
   • Načítání portrétů ze souborů
   • Načítání portrétů ze SharePoint
   • AM – Monitoring – Počítače.
  • Abyste mohli v ALVAO WebApp - Správa spravovat vlastní položky a spouštět operace v sekci Údržba databáze, nastavte na databázi roli db_ddladmin účtu, pod kterým běží fond aplikací pro ALVAO.
 • ALVAO WebApp - Verze .NET byla povýšena na 4.7.2. Před upgrade se ujistěte, že máte nainstalovaný ASP .NET v4.7.2 nebo vyšší. Zároveň je nutné nainstalovat novou verzi souboru Web.config, takže před upgrade přesuňte vaši aktuální verzi souboru z instalační složky jinam a po upgrade si zpět přeneste pouze vlastní nastavení. (T68458ALVAO)
 • Admin – Uživatelé – Import uživatelů – způsob přidávání nových uživatelů do skupiny Všichni se změnil. Pokud používáte upravené nebo vlastní utility pro import uživatelů, kontaktujte technickou podporu a nechte zkontrolovat jejich funkčnost na nové verzi. (T77623ALVAO)
 • Admin – Skupiny – pokud u skupin importovaných z Active Directory máte v ALVAO ručně dopsané popisy, při importu z AD se tyto popisy přepíší popisy skupin z AD. (T80287ALVAO)
 • Angličtina je jako jazyk systému ALVAO (tj. jazyk databáze) podporována až od verze FIX1 (vyšla 2. 5. 2019).

ALVAO Asset Management

 • Databáze – databázové pohledy Query.Computer, Query.Node, Query.NodeDiary a Query.User budou v příští verzi ALVAO odstraněny. Místo nich doporučujeme používat nové pohledy ve schématu Query, např. Query.ObjectCsy, Query.ObjectLogCsy atd., resp. např. Query.ObjectEnu pro anglickou verzi. (T80278ALVAO)
 • AM Collector – kvůli bezpečnosti byla pro detekci bez Agenta zrušena možnost zadat seznam účtů a hesel pro vzdálený přístup na počítače v síti. V případě, že AM Collector běží pod účtem, který nemá oprávnění detekovat některé počítače bez Agenta (např. tyto počítače nejsou v doméně), doporučujeme tyto počítače detekovat autonomním Agentem. Pokud jste v předchozích verzích soubory s účty používali, doporučujeme je z bezpečnostních důvodů smazat z disku. (T84114ALVAO)
 • Reporting - Přidány šablony sestav pro Power BI (T79957ALVAO)

ALVAO Service Desk

 • Wa – Správa – Služba – při upgrade jsou obrázky služeb načteny z WebApp a uloženy do databáze. Pokud jsou obrázky na WebApp uloženy jinde než ve složce Content a jejich podsložkách, povolte anonymní přístup k dané složce přidáním příslušné sekce do souboru Web.Config, viz výchozí nastavení autentizace pro složku Content. Pokud při upgrade systému databázi přepínáte do režimu RESTRICTED_USER, účtu, pod kterým běží fond aplikace WA na IIS, přidělte v databázi oprávnění db_owner, aby WA zůstal přístupný po dobu upgrade databáze. Po upgrade oprávění opět odeberte. (T65094ALVAO)
 • SD Console – Požadavek – Upravit – zrušena možnost vytvoření nového uživatele. (T62282ALVAO)
 • SD – Požadavek – příkaz Nechat schválit – příkaz není dostupný, pokud následující stav v procesu umožňuje pouze automatické spuštění schvalování. V tom případě doporučujeme schvalování spustit automaticky novým příkazem Přejít do stavu. (T42538ALVAO)
 • SD – Požadavek – formulář Nechat schválit – pokud automaticky spuštěné schvalování vypršelo nebo bylo zrušeno, při jeho opakovaném spuštění příkazem Nechat schválit nelze změnit schvalovací schéma (použije se automaticky spouštěné schéma na stavu v procesu). (T42538ALVAO)
 • SD – Pole Zařízení – do návratové tabulky funkce ftDeviceSearch přibyl sloupec DeviceName. Pokud používáte vlastní funkci pro výběr zařízení (ftDeviceSearch_Custom2), upravte funkci tak, aby návratová tabulka odpovídala standardní funkci ftDeviceSearch. (T82792ALVAO)
 • WA - Správa - Service Desk – Procesy – Položky požadavku – volba v SD Console – Upravit – Položku zobrazit na záložce Obecné byla přejmenována na Na formuláři Nový požadavek (pro operátory) položku umístit do sekce Ostatní položky. (T57619ALVAO)
 • SD DB - Analytický pohled Query.Request – sloupec Termín (UTC) je přejmenován na Termín vyřešení (UTC). (T81952ALVAO)
 • Vlastní úpravy a rozšíření – existující vlastní formuláře a rozšíření je nutné upravit na novou verzi.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.