Skip Navigation LinksALVAO 10.3ALVAO Asset Management Skip Navigation Links. Skip Navigation Links Skip Navigation Links.


ALVAO Asset Management

ALVAO Asset Management je systém zajišťující evidenci především IT zařízení, software a dalších předmětů. Více informací viz web ALVAO Asset Management.

Úvodní kapitola Implementace systému v organizaci shrnuje témata týkající se zavádění systému v organizaci a jeho základního nastavení.

Další kapitoly se věnují tématickým okruhům použití systému.

V Rejstříku oken a příkazů najdete popis jednotlivých oken, formulářů a příkazů v jednotlivých aplikacích Alvao.

V příloze Začínáme s ALVAO Asset Management najdete ukázku praktického použití hlavních funkcí systému.

Jaké procesy systém podporuje

 • Evidence majetku - v systému lze evidovat libovolný majetek - od hardware (počítače, síťové prvky, ...), přes média (CD, DVD, literatura, ...) až po např. kancelářský nábytek apod. U evidovaného majetku lze pravidelně provádět inventuru a zajistit tak, že evidence odpovídá skutečnosti.
 • Předání počítačů uživatelům - při předávání počítačů a dalších zařízení (mobilní telefon,...) novým zaměstnancům systém tiskne Protokol o předání. Protokol podepíše předávající pracovník ICT a zaměstnanec, který majetek přebírá do užívání. Součástí protokolu je prohlášení zaměstnance o tom, že na počítač nebude instalovat žádný software bez vědomí pracovníků ICT, což je jedna z forem zajištění legality používaného software v organizaci.
 • Přesuny majetku mezi uživateli - jedním z úkolů pracovníků ICT je nákup nové výpočetní techniky a s ním související přesuny počítačů mezi uživateli. Přesuny majetku by měly být doloženy podepsanými Protokoly o předání. Systém navíc zaznamenává historii přesunů jednotlivých předmětů mezi zaměstnanci, takže je možné zpětně vysledovat, kdo s daným počítačem v minulosti pracoval.
 • Audit software - systém zjišťuje, jaké aplikace jsou na jednotlivých počítačích nainstalovány na základě informací o souborech na pevných discích počítačů a údajů v systémovém registru. Tyto údaje se pořizují automaticky vzdáleně po síti. Porovnáním nainstalovaného software s nakoupenými licencemi se vytvoří závěrečná zpráva auditu.
 • Závady a opravy - v případě poruchy na nějakém zařízení systém poskytuje funkce pro rychlé dohledání nákupních dokumentů a informací o zárukách. U každého zařízení se vede historie poruch a servisních zásahů.
 • Podpora uživatelů - pracovníkům technické podpory systém poskytuje informace o technických parametrech počítačů uživatelů, jejichž problém právě řeší. Také se mohou vzdáleně připojit na daný počítač uživatele a ovládat ho klávesnicí a myší.
 • Hromadné zavádění nových zařízení - pomocí mobilní čtečky čárových kódů CS1504 lze jednoduše vytvořit nové zařízení v Asset Management. Z naskenovaných čárových kódů (sériová čísla, ... ) lze hromadně vytvářet nový majetek ve stromu.
 • Inventura - sytém podporuje úplnou Inventuru. Jednoduše lze zjistit rozdíl mezi evidovaným a fyzickým majetkem a zaznamenané změny přenést do evidence majetku.

Co všechno lze evidovat

 • Počítače - údaje o hardware počítačů a jejich příslušenství (tiskárny, klávesnice, myši, tablety apod.). Technické parametry hardware systém zjišťuje sám a automaticky je vkládá do evidence. Ostatní údaje, jako např. inventární čísla, data nákupů, čísla faktur a údaje o zárukách, je nutné do systému importovat z jiných zdrojů příp. zadávat ručně.
 • Nainstalovaný software - seznam aplikací, které jsou nainstalovány na jednotlivých počítačích. K dispozici je také historie instalací, která sleduje, kdy a kdo nainstaloval jaký software na které počítače.
 • Nakoupený software (Software License Management) - seznam dokladů o nákupech softwarových licencí, o jejich postupném upgrade na novější verze včetně přidělování licencí počítačům resp. uživatelům.
 • Další majetek - např. telefony, tiskárny, datové projektory apod.
 • Spotřební materiál - sklad zásob spotřebního materiálu, jako např. tonerů a náplní do inkoustových tiskáren.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.