Skip Navigation LinksALVAO 10.3ALVAO Service Desk Skip Navigation Links. Skip Navigation Links Skip Navigation Links.


ALVAO Service Desk

ALVAO Service Desk je systém pro poskytování služeb v organizacích, jako např. IT služeb, služeb HR oddělení, služeb správy budov apod. Více informací viz web ALVAO Service Desk.

Úvodní kapitola Implementace systému v organizaci shrnuje témata týkající se zavádění systému v organizaci a jeho základního nastavení.

Zbývající kapitoly se věnují tématickým okruhům použití systému.

V Rejstříku oken a příkazů najdete popis jednotlivých oken, formulářů a příkazů v jednotlivých aplikacích Alvao.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.