Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Asset ManagementImplementace systému v organizaciVložení počítačů do evidence Skip Navigation Links.


Vložení počítačů do evidence

Následující kapitoly popisují různé způsoby vložení počítačů do evidence.

Vyhledání počítačů v síti

Nejprve necháme systém vyhledat počítače v síti a hromadně vytvořit objekty představující počítačové sestavy.

 1. Ve stromu objektů stiskněte pravé tlačítko myši na kořenovém objektu Organizace, resp. na jiném objektu organizačního členění, do kterého chcete počítače vložit. Z nabídky vyberte příkaz Nový počítač.
 2. Na obrazovce se otevře okno Nový počítač, ve kterém vyberte volbu Hledat nové počítače v síti a stiskněte tlačítko Další.
 3. Na obrazovce se otevře okno Nové počítače. Vyberte metodu, pomocí které se budou vyhledávat nové počítače v síti, a stiskněte tlačítko Další.
 4. Program vyhledá počítače a přidá je do stromu, což může trvat několik minut. Ještě předtím se zobrazí okno Datum a čas, ve kterém můžete zadat skutečné datum uvedení počítačů do provozu, pokud je do evidence vkládáte dodatečně.
  Pozn.: Dotaz na datum a čas lze zakázat. V tom případě se při dalším vkládání nového počítače již nezobrazí.
 5. Tlačítkem Zrušit zamítněte dotaz, zda se mají detekovat údaje o software a hardware nalezených počítačů. Detekci provedeme později. Detekci můžete provést také ihned. V tom případě se budou údaje detekovat podle globálního nastavení detekcí.
 6. Vytvořené počítačové sestavy přesuňte ve stromu pod příslušné uživatele.

Každý nalezený počítač je ve stromu reprezentován dvojicí objektů Sestava (tzn. počítačová sestava) a Počítač. Například počítač ARTUR ve stromu vypadá takto:

Horní objekt představuje počítačovou sestavu, spodní potom vlastní počítač. Počítač je součástí sestavy. Sestava může obsahovat také monitor, tiskárnu, klávesnici, myš a podobně. Objekt Sestava slouží pouze jako složka, která seskupuje jednotlivá zařízení, která jsou navzájem propojena. Protože se nejedná o žádný reálný předmět, neměla by mít ani žádné vlastnosti.

Dokud neproběhne detekce hardware počítače, budou ve stromu vidět pouze tyto dva základní objekty. Po provedení detekce se objeví další detekované součásti sestavy (monitor, tiskárny, ...) a také komponenty počítače (procesor, paměť, pevné disky, grafická karta,...).

Poznámka:
Když později necháte stejným způsobem vyhledat počítače v síti, do stromu se přidají pouze nové počítače.
Poznámka:
Funkci automatického vyhledávání počítačů v síti obsahuje také služba Collector. Nastavení skenování sítě se provede v aplikaci WebApp - Správa - Asset Management - Servery, funkce je v bloku Prohledávání sítě.

Vložení jednoho počítače

Pokud chcete do evidence přidat pouze jeden konkrétní počítač, u kterého lze detekovat hardware a software, postupujte takto:

 1. Ve stromu objektů vyberte uživatele, pod kterého chcete nový počítač vytvořit, a z místní nabídky vyberte příkaz Nový počítač.
 2. Na obrazovce se otevře okno Nový počítač, ve kterém vyberte volbu Vytvořit počítač ručně. Vyberte druh objektu typu počítač a zadejte název v síti nového počítače. Vyberte také volbu Detekovat údaje o počítači po síti pomocí uloženého nastavení. Nakonec stiskněte tlačítko Další .
  Pozn.: Pokud je aktivní číselná řada pro vybraný druh počítače, název v síti nelze ručně zadat, ale bude vygenerován automaticky.
 3. Program přidá počítač do stromu objektů. Ještě předtím se zobrazí okno Datum a čas, ve kterém můžete zadat skutečné datum uvedení počítače do provozu, pokud ho do evidence vkládáte dodatečně.
Tip:
Není-li počítač připojen do sítě, můžete detekovat hardware a software ručně programem Agent.exe a výsledné soubory načíst do AM Console. V tom případě na počítači ve stromu vyberte z místní nabídky příkaz Nastavení detekcí..., v okně vyberte volbu Vlastní nastavení detekcí a na záložce Způsob detekce vyberte hodnotu ručně.

Automatické vytváření počítačů s autonomním agentem

Pokud pro detekování počítačů používáte autonomní agenty a požadujete, aby se nové počítače s nainstalovaným agentem automaticky přidávaly do evidence, proveďte následující postup:

 • Na nový počítač nainstalujete a nastavte autonomního agenta.
 • V nastavení Detekcí zapněte volbu V evidenci automaticky vytvářet nové počítače s autonomním Agentem.
 • Počítač se při dalším kontaktování WebService automaticky přidá do evidence do složky „Nalezené počítače v síti“.
 • Pokud chcete, aby se automaticky detekoval hw a sw nových počítačů, ve výchozím detekčním profilu nastavte periodu automatického plánování detekcí a způsob detekce nastavte na Automaticky nebo Autonomní agent.

Vytvoření počítačů, které nelze detekovat

Systém dokáže detekovat hardware a software pouze u počítačů s operačními systémy Windows 95 a novější. Počítače s jinými operačními systémy ( např. Apple OSX, Linux, ...) můžete do evidence zadat takto:

 1. Ve stromu objektů vyberte uživatele, pod kterého chcete nový počítač vytvořit, a z místní nabídky vyberte příkaz Nový počítač.
 2. Na obrazovce se otevře okno Nový počítač, ve kterém vyberte volbu Vytvořit počítač ručně. Vyberte druh objektu typu počítač a zadejte název v síti nového počítače. Nevybírejte volbu Detekovat údaje o počítači po síti pomocí uloženého nastavení. Nakonec stiskněte tlačítko Další .
  Pozn.: Pokud je aktivní číselná řad pro vybraný druh počítače, název v síti nelze ručně zadat, ale bude vygenerován automaticky.
 3. Program přidá sestavu do stromu objektů. Ještě předtím se zobrazí okno Datum a čas, ve kterém můžete zadat skutečné datum uvedení počítače do provozu, pokud ho do evidence vkládáte dodatečně.
 4. Vyberte nově vytvořený počítač ve stromu objektů a z místní nabídky použijte příkaz Nastavení detekcí..., v okně vyberte volbu Vlastní nastavení detekcí a na záložce Způsob detekce vyberte hodnotu ručně.
 5. Vytvořte případné součásti počítače - z místní nabídky ve stromu objektů použijte příkaz Nový objekt... a vložte další součásti počítače. Nakonec projděte všechny součásti počítačové sestavy a počítače a zadejte hodnoty vlastností, které chcete evidovat.
 6. Pokud chcete evidovat u počítače i software, jděte na záložku Software a pomocí příkazu Instalace - Zapsat instalaci... vytvořte záznamy o nainstalovaném software.

Evidence virtuálních počítačů

Virtuální počítače doporučujeme evidovat jako objekty druhu Počítač/virtuální.

Počítač má vlastnost „Hostitelský počítač“, ve které je uveden název fyzického počítače, který byl při detekci hardware naposled detekován jako hostitel virtuálního počítače. Hodnota je informativní. Fyzické počítače nemají v této vlastnosti žádnou hodnotu. Tato vlastnost je automaticky detekovaná a nelze ji ručně změnit.

Použití vlastnosti „Hostitelský počítač“:

 1. Informace, na kterém FPC běží nově detekovaný VPC. Podle toho bude VPC ve stromu ručně přesunut na patřičné místo.
 2. Kontrola, jestli je VPC správně zaevidován.

První detekce virtuálních počítačů

Po první detekci počítačů doporučujeme zkontrolovat, zda nebyly detekovány některé počítače jako virtuální a pokud ano, tak změnit jejich druh objektu na Počítač/virtuální. Postupujte následovně.
 1. Záložka Objekty – nastavte filtr pro zobrazení virtuálních počítačů: Druh = počítač, Model = virtual.
 2. Vyberte všechny počítače, které jsou opravu virtuální, z místní nabídky vyberte příkaz Upravit a změňte druh objektu na Počítač/virtuální.

Virtuální počítače na jednom fyzickém počítači

Poznámka:
Virtuální počítač je ve stromu umístěn v sestavě fyzického počítače, na který byl nainstalován. Ve vlastnosti „Hostitelský počítač“ se zobrazuje detekovaný hostitelský počítač, který by měl být stejný, jako nadřazený fyzický počítač.

Virtuální počítače běžící ve farmě fyzických počítačů

Příklad farmy kde se VPC případně mohou automaticky přesouvat mezi FPC dle aktuální zátěže:

Evidence serverových farem bez virtuálních počítačů

Evidence virtuálních počítačů v cloudu

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.