Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Asset ManagementHistorie objektů Skip Navigation Links.


Historie objektů

Provedené změny ve stromu objektů se mohou automaticky zaznamenávat do historie objektů. Historie je vidět v hlavním okně vpravo na záložce Deník, nebo v deníku ve spodní části okna na záložkách Vlastnosti a Objekty. Na záložkách Deník a Vlastnosti se zobrazují pouze záznamy související s tím objektem, který je právě vybrán ve stromu. Na záložce Objekty se v deníku zobrazují záznamy související se všemi objekty, které jsou vybrané v horní části okna na záložce Objekty.

Při vytvoření nového objektu nebo při okopírování objektu se zapíše záznam do historie vytvořeného objektu i do objektu, ve kterém byl nový objekt vytvořen.

Při přesunutí objektu A na jiné místo ve stromu se vytvoří záznamy v historii těchto objektů:

  • v objektu A
  • v jeho nadřazeném objektu (tj. odkud byl odstraněn)
  • v objektu, do kterého byl objekt A přesunut

Některé záznamy obsahují informaci o souvisejícím objektu, např. při přesunutí objektu na jiné místo se do jeho historie zapíše záznam "Přesunut do název cílového objektu". Cílový objekt můžete ve stromu vyhledat tak, že na záznamu klepnete pravým tlačítkem myši a z nabídky vyberete příkaz Označit ve stromu. Tím se příslušný objekt zobrazí ve stromu tučným písmem.

Poznámka:
Záznamy historie starší než 3 měsíce se automaticky přesouvají do archivu. Archivované záznamy se nezobrazují v historii objektu. Pokud chcete zobrazit i archiv, v místní nabídce zapněte volbu Tabulka – Zobrazit Archiv, případně stiskněte tlačítko ve spodní pravé části tabulky.

Práce se záznamy v Deníku

Většina záznamů v Deníku vzniká automaticky.
Ručně vytvářet, upravovat a odstraňovat jednotlivé záznamy z deníku smí pouze oprávnění uživatelé, viz následující tabulka:

Druh záznamu Administrátor Správce SW lic. Čtenář Správce majetku Správce detekcí Účetní Správci vazeb Čtenáři vazeb
Dokument, zneplatněný dokument1 Přidat
Upravit
Odstranit
Přidat
Upravit
Odstranit
Přidat
Upravit
Odstranit
Přidat
Upravit
Evidence instalací Upravit Upravit
Evidence licencí
Historie objektů Odstranit Odstranit
Chyba (detekce) Odstranit Odstranit
Informace Odstranit Odstranit
Inventura majetku Odstranit Odstranit
Poznámka2 Přidat
Upravit
Odstranit
Přidat
Upravit
Odstranit
Požadavek
Půjčovna
Upozornění (detekce) Odstranit Odstranit
SAM upozornění
1Vytváří a odstraňuje se pouze vazba na Dokument.
2Poznámku může upravit pouze její autor, ostatní mohou jen zobrazit detail poznámky a otevřít její přílohy.
Odstranit poznámku může její autor a uživatelé s rolí Administrátoři Asset Management.
Poznámka:
Žádné záznamy nelze odstranit natrvalo, je možné je pouze „skrýt“.

Zobrazení odstraněných (skrytých) záznamů v Deníku

Pro zobrazení odstraněných záznamů v Deníku povolte volbu umístněnou na záložce Deník v místní nabídce Tabulka – Zobrazit odstraněné položky.
Uživatel pak v deníku vidí i odstraněné záznamy, jichž je autorem nebo které měl právo odstranit (viz tabulka výše).
Odstraněné záznamy jsou zobrazeny šedou barvou.
V Deníku si můžete zobrazit sloupce „Odstranil“ a „Odstraněn“. U odstraněných (skrytých) záznamů se zde zobrazuje jméno osoby, která záznam odstranila a datum, kdy byl záznam odstraněn.

Poznámka:
Volba „Zobrazit odstraněné položky“ se nachází také v místní nabídce Deníků na záložkách Vlastnosti, Objekty a Detekce.
Poznámka:
Pokud je záznam odstraněn v jednom z deníků, změny se projeví ve všech ostatních denících.
Poznámka:
Odstraněné záznamy mohou administrátoři znovu obnovit příkazem Nástroje – Databáze - Obnovit odstraněné položky.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.