Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Asset ManagementObjekty a vlastnostiFunkce Skip Navigation Links.


Funkce

Součet

Funkce Součet slouží k sečtení číselných hodnot vybrané vlastnosti u množiny objektů. Množina obsahuje objekty z vybraného podstromu objektů.

Průběh výpočtu:
Funkce kontroluje objekty od nejnižší úrovně v každé větvi vybraného podstromu. Jakmile narazí v dané větvi na první objekt s hledanou vlastností, přičte hodnotu vlastnosti k celkovému výsledku. Všechny rodičovské objekty k tomuto objektu v této větvi již nezapočítává.

Doporučený způsob uspořádání objektů:
Všechny objekty, jejichž vlastnost chcete sečíst, umístěte ve stromu na stejnou úroveň pod jednoho rodiče.

Architektura systému
Příklad:

Sčítáme ceny všech komponent pod vybranou sestavou.

Architektura systému

Do celkové ceny se započítají:

  • Hard drive type 110
  • Motherboard 110
  • Monitor 1000

Výsledná hodnota bude 1220.

Poznámka:
Funkce spočítá součet i pro nečíselné hodnoty nebo např. telefonní čísla, kde výsledek nemá smysl. Nečíselná hodnota je převedena na 0, takže neovlivní součet ostatních hodnot, ale v tomto místě končí sčítání v této větvi podstromu. To znamená, že funkce může v takovém případě vracet nechtěný výsledek.
Formát čísla nepodporuje oddělovač tisíců. Jako oddělovač desetin použijte čárku nebo tečku [,.] .

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.