Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Asset ManagementObjekty a vlastnostiEvidence vyřazeného majetku Skip Navigation Links.


Evidence vyřazeného majetku

Pro evidenci vyřazeného majetku existuje ve stromu objektů speciální složka s názvem Vyřazený majetek. Tato složka slouží k evidenci vyřazeného majetku, tj. majetku, který byl dříve ve firmě používán, ale nyní je již fyzicky zlikvidován. Nejedná se o sklad majetku určeného k vyřazení.

Vlastnosti "vyřazeného majetku"

  • vyřazené počítače "nezabírají" licenci
  • vložené počítače nelze detekovat
  • všechny přidělené licence u počítačů budou uvolněny; výjimkou jsou OEM licence - ty budou zneplatněny - toto chování lze ovlivnit na dotaz systému.
  • veškerý nainstalovaný software u počítačů bude označen jako odinstalován - toto chování lze ovlivnit na dotaz systému.
  • nelze prohlížet nainstalovaný SW

Objekt pro vyřazený majetek si můžete přejmenovat a přesunout do jakéhokoliv objektu v evidenci. Není omezen ani počet těchto objektů.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.