Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Asset ManagementObjekty a vlastnostiNastavení nové číselné řady pro generování hodnoty vlastnosti Skip Navigation Links.


Nastavení nové číselné řady pro generování hodnoty vlastnosti

 1. Z hlavního menu použijte příkaz Nástroje - Seznamy - Číselné řady, který otevře okno Číselné řady.
 2. Stiskněte tlačítko Nový.
 3. Na obrazovce se otevře okno Nová číselná řada s nastavením číselné řady.
 4. Zadejte název nové řady (např. "Názvy počítačů"), předponu, číslo a příponu řady (např. PC, 1, ALVAO).
 5. Vyberte vlastnost, jejíž hodnotu má řada generovat (např. "Název v síti").
  Poznámka:
  V nabídce se nezobrazují vlastnosti, které mají zapnutu volbu "pouze výběr" - pro ně nelze definovat automatický číselník
 6. Vyberte druh objektu, (např. "Počítač") a stiskněte tlačítko <<Přidat vedle seznamu. Druh objektu se přidá do seznamu.
  Poznámka:
  Pokud je seznam druhů objektů prázdný, hodnota se bude generovat u vlastnosti pro všechny druhy objektů.
 7. Potvrďte změny pomocí tlačítka OK. Pokud nastavení řady koliduje s jinou řadou, zobrazí se varovné hlášení a řadu nelze uložit.
  Poznámka:
  Řada definovaná pro konkrétní druhy objektů má přednost před řadou, která je definovaná pro všechny druhy objektů. Tyto dvě řady nekolidují. Toto pravidlo platí i pro druh počítače.

Číselné řady generují hodnoty zvolených vlastností objektů ihned při vytvoření nového objektu ve stromu (příkaz Nový objekt, zkopírování objektu). Vygenerovanou hodnotu vlastnosti je možné později ručně změnit. Na definici vlastnosti může nebo nemusí být zapnutá jedinečnost.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.