Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Asset ManagementObjekty a vlastnostiZabezpečení vlastností Skip Navigation Links.


Zabezpečení vlastností

Zabezpečení vlastností slouží k nastavení přístupových oprávnění k vlastnostem objektů. Zabezpečení vlastností se nastavuje pro jednotlivé definice vlastností nezávisle na zabezpečení objektů.

Oprávnění

Systém dovoluje nastavit následující oprávnění:

Oprávnění Popis
Číst Uživatel vidí vlastnost a její hodnoty. Vlastnosti se zobrazují např. v AM Console na záložkách Vlastnosti a Objekty, v okně Seznamy objektů, v ALVAO WebApp na stránce objektu atd.
Měnit Uživatel může měnit hodnoty vlastností. Pozn.: Pokud je zapnuto zabezpečení objektů, uživatel musí mít na daném objektu také povoleno oprávnění Měnit.

Oprávnění je možné specifikovat neomezeně pro všechny druhy objektů, nebo jej nastavit jen pro konkrétní druh objektu.

Při vytvoření nové definice vlastnosti systém automaticky nastaví oprávnění pro systémové skupiny Asset Management takto:

Skupina Číst Měnit
Čtenáři vlastností objektů Ano
Správci vlastností objektů Ano Ano

Pokud není na definici vlastnosti nastaveno žádné oprávnění, vlastnost vidí a její hodnotu mohou měnit pouze členové skupiny Administrátoři Asset Management.

Poznámka:
Administrátoři Asset Management mohou vždy číst a měnit všechny hodnoty vlastností, oprávnění pro ně nelze omezit.
Tip:
Pokud v ALVAO WebApp v sekci Můj svěřený majetek potřebujete zobrazovat konkrétní vlastnost všem uživatelům, v definici vlastnosti nastavte systémové skupině Všichni oprávnění Číst. (Za členy skupiny Všichni se v tomto případě výjimečně považují i uživatelé, kteří jsou evidováni pouze ve stromu objektů a nejsou uvedeni v ALVAO WebApp – Správa – Uživatelé.)

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.