Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Service DeskImplementace systému v organizaciSlužbyDopad a naléhavost Skip Navigation Links.


Dopad a naléhavost

Pokud jsou v procesu na službě zapnuté položky Dopad a Naléhavost, podle hodnot těchto položek se automaticky nastavuje Priorita požadavku, viz tabulka priorit:

Dopad Vysoký Střední Nízký
Naléhavost
Vysoká kritická vysoká střední
Střední vysoká střední nízká
Nízká střední nízká plánování

Prioritu je přesto možné ručně změnit na libovolnou hodnotu.

Poznámka:
Hodnoty položky Priorita:
Ikona Česky Anglicky
Priorita - kritická kritická critical
Priorita - vysoká vysoká high
střední medium
 Priorita - nízká nízká low
Priorita - plánování plánování planning

Pokud jsou navíc ve službě dostupná SLA s indexem kvality od 1 do 5, při změně položek Dopad a Naléhavost se také změní SLA na SLA s indexem kvality podle následující tabulky:

Dopad Vysoký Střední Nízký
Naléhavost
Vysoká 5 4 3
Střední 4 3 2
Nízká 3 2 1

I když se SLA nastavuje podle hodnot položek Dopad a Naléhavost, lze ho změnit na jinou hodnotu.

Poznámka:

Pokud pro vybraného žadatele neexistuje SLA s vypočítaným indexem kvality, bude zvoleno nejbližší vyšší. Pokud ani takové neexistuje, bude vybráno SLA s nejvyšším indexem kvality pro žadatele.
Pokud existuje více SLA se stejným indexem kvality, pak není definováno které z nich bude zvoleno.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.