Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Service DeskImplementace systému v organizaciSlužbyStrom služeb Skip Navigation Links.


Strom služeb

Strom služeb můžete spravovat v aplikaci ALVAO WA příkazem Správa – Service Desk – Služby, který v hlavním okně zobrazí strom služeb.

Příjem požadavků e-mailem

Pokud chcete automaticky načítat obsah určité schránky elektronické pošty do určité služby Service Desku, pak je třeba pro službu nastavit připojení k dané schránce. Připojení se nastavuje na vybrané službě v části Načítání zpráv.

Systém po přijetí nového požadavku odešle žadateli automatickou odpověď, která má přibližně toto znění:

Dobrý den,

přijali jsme Váš požadavek pod číslem <značka požadavku>.
Budeme Vás kontaktovat nejpozději <termín reakce>.
Požadavek bude vyřešen nejpozději do <termín>.

Pro doplnění informací, prosím odpovězte na tento email.
Děkujeme Vám za využití našich služeb.
<Název služby>

Číslo požadavku je uvedeno také v předmětu automatické odpovědi. Pokud žadatel na tuto zprávu odpoví další zprávou, tato nová zpráva nebude považována za nový požadavek, ale za doplňující informaci a bude vložena do deníku existujícího požadavku.

Systém prohledává předmět zprávy a zjišťuje, jestli někde není uvedena identifikace existujícího požadavku. Ve výchozím nastavení má označení požadavků formát T<číslo>ALVAO. Způsob označení můžete změnit v nastavení služby Service Desku na záložce Obecné. Toto nastavení je třeba provést před uvedením Service Desku do ostrého provozu, protože změna nastavení neovlivní identifikační značky existujících požadavků.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.