Skip Navigation LinksALVAO 10.4Rejstřík oken a příkazůALVAO WebAppPožadavkyNový požadavek Skip Navigation Links.


Nový požadavek

Tímto formulářem můžete vytvořit nový požadavek na určitou službu. Konkrétní obsah a vzhled formuláře závisí na situaci, v jaké ho používáte, na službě, do které požadavek zakládáte, a na nastavení systému. Pokud zakládáte požadavek z katalogu služeb jako žadatel, zobrazuje se vám zjednodušený formulář. Pokud zakládáte požadavek jako člen řešitelského týmu služby, na formuláři máte k dispozici všechny položky požadavku.

Možnosti:

 • Panel příkazů
  • Příloha - připojení přílohy k popisu požadavku. Tento příkaz má stejnou funkci jako tlačítko Připojit přílohu ve formuláři.
  • Zkopírovat hodnoty - vyplní formulář odpovídajícími hodnotami z navázaného požadavku. Tento příkaz se zobrazuje pouze pokud byl formulář otevřen příkazem Nový navázaný požadavek. Položky Žadatel, Služba a SLA se nekopírují.
  • Použít šablonu - vyberte šablonu požadavků, podle které chcete formulář vyplnit. Položky, pro které nejsou v šabloně definovány žádné hodnoty, zůstanou nezměněny.
  • Požadavky žadatele - zobrazí tabulku s již existujícími požadavky žadatele vyplněného na formuláři.
 • Nový požadavek (vyberte typ vazby) - vyberte, kterým typem vazby má být nový požadavek navázán na požadavek, který je uveden pod vstupním polem. Tento příkaz se zobrazuje pouze pokud byl formulář otevřen příkazem Nový navázaný požadavek, viz Vazby mezi požadavky.
 • Žadatel - zadejte alespoň část jména žadatele a potom daného žadatele vyberte z rozbalovací nabídky.
  Tip:
  Pokud Alvao propojíte s telefonní ústřednou, na základě příchozího hovoru se na obrazovce operátora automaticky otevře tento formulář a podle telefonního čísla volajícího se automaticky vyhledá a vyplní odpovídající žadatel.
 • Neregistrovaný uživatel - zapněte tuto volbu, pokud žadatel požadavku není registrovaný uživatel Alvao (tzn. není registrovaný v Správa - Uživatelé).
 • Kontaktní údaje - pokud je žadatelem neregistrovaný uživatel, vyplňte jeho kontaktní údaje.
  • Jméno a příjmení
  • Mobil
  • E-mail, E-mail 2
  • Telefon do zaměstnání, Telefon do zaměstnání 2
  • Organizace - napište část názvu organizace a hledanou organizaci vyberte v rozbalovací nabídce.
  • Oddělení, Funkce, Kancelář
  • Další kontakty
 • Služba - napište část názvu služby, do které chcete nový požadavek vložit, a potom v rozbalovací nabídce hledanou službu vyberte.
  • ... – případně službu vyberte ve stromu služeb.
 • Požadováno pro jiného uživatele – zapněte tuto volbu, pokud chcete vytvořit požadavek pro jiného uživatele, např. žádáte o vybavení pro vašeho podřízeného nebo kolegu. Zadejte alespoň část jména uživatele, pro kterého požadavek vytváříte, a potom jej vyberte z rozbalovací nabídky. Nabízí se pouze uživatelé, kteří mají SLA do dané služby a jsou ze stejné organizace jako žadatel požadavku.
 • Název požadavku - zadejte výstižný název požadavku.
 • Popis - zadejte podrobný popis požadavku.
 • Přílohy - seznam příloh požadavku
  • Připojit přílohu - vyberte soubor, který chcete připojit jako přílohu. Soubory můžete připojit také přetažením myší do formuláře (drag & drop).
 • Objekty - z rozbalovací nabídky vyberte objekt, ke kterému se požadavek vztahuje. Nabídka ve výchozím stavu obsahuje majetek svěřený žadateli. Pokud chcete vybrat jiný objekt, do vstupního řádku napište část jeho názvu nebo sériového, inventárního příp. evidenčního čísla. Můžete uvést také druh objektu, např. zadáním "monitor: dell" vyhledáte všechny objekty druhu Monitor, jejichž název začíná řetězcem dell.
  • ... - hledaný objekt případně vyhledejte a vyberte ve stromu objektů.
 • SLA - z rozbalovací nabídky vyberte SLA. Pokud je nabídka prázdná, žadatel nemá ve vybrané službě žádné SLA a nemůže podávat požadavky na danou službu.
 • Dopad - z nabídky vyberte dopad požadavku, např. incidentu dle ITIL.
 • Naléhavost - z nabídky vyberte naléhavost požadavku, např. incidentu dle ITIL.
 • Priorita - případně z nabídky vyberte vhodnou prioritu.
  Priorita se může určovat automaticky na základě zvoleného Dopadu a Naléhavosti.
 • Související organizace - případně napište část názvu organizace, se kterou požadavek souvisí, a potom z rozbalovací nabídky hledanou organizaci vyberte.
 • Číslo zařízení - případně zadejte číslo zařízení, kterého se požadavek týká.
 • Způsob podání požadavku - z nabídky vyberte, kterým komunikačním kanálem byl požadavek podán. Toto pole se zobrazuje pouze v případě, že zakládáte požadavek za jiného žadatele.
 • Řešitel - zapněte, pokud chcete požadavek rovnou předat k řešení konkrétnímu řešiteli.
  • Převzít k řešení - vyberte, pokud chcete být řešitelem požadavku.
  • Předat řešiteli - vyberte, pokud chcete požadavek předat jinému řešiteli. Napište část jména řešitele a potom z rozbalovací nabídky vyberte příslušného řešitele.
   • Změnit stav požadavku na - z nabídky vyberte stav, do kterého má požadavek při předání řešiteli přejít.
   • Zpráva pro řešitele - případně napište řešiteli zprávu, která mu bude odeslána v e-mailovém oznámení o předání požadavku k řešení. Pokud jste změnili stav požadavku, ve zprávě je předvyplněn text s instrukcemi pro řešitele podle Postupu řešení.
 • Výkaz nákladů - případně vykažte pracovní čas strávený vytvořením požadavku.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.