Skip Navigation LinksALVAO 10.4Rejstřík oken a příkazůALVAO WebAppPožadavky Skip Navigation Links.


Požadavky

Na této stránce vidíte požadavky v ALVAO Service Desk. Pro členy řešitelských týmů služeb je výchozí stránkou.

Možnosti:

 • Panel příkazů - v panelu se, v závislosti na stavu a počtu vybraných požadavků, zobrazují příkazy pro práci s nimi. Tyto příkazy naleznete také v místní nabídce pod pravým tlačítkem myši. 
  • Nový požadavek – vytvoření nového požadavku, obvykle na základě telefonátu od žadatele.
  • Odpovědět žadateli - poslání zprávy žadateli požadavku. Kvůli udržení jednoho konverzačního vlákna s žadatelem se zpráva posílá jako odpověď na poslední zprávu od žadatele nebo žadateli (tzn. žadatel je jedním z příjemců odeslané nebo přijaté zprávy) v rámci vybraného požadavku.
  • Poznámka - zápis nové poznámky do deníku vybraného požadavku. Z rozbalovací nabídky tohoto příkazu si můžete vybrat další druhy událostí:
   • Telefonní hovor - zápis obsahu telefonátu s žadatelem, dodavatelem, kolegou apod.
   • Osobní jednání - zápis z osobního jednání
   • Ostatní - zápisy z jiných způsobů komunikace
  • Vyřešit - vyřešení vybraných požadavků
  • Termín - změna termínu vyřešení vybraných požadavků
  • Schválit nebo zamítnout - schválení či zamítnutí požadavku. Tento příkaz se zobrazuje pouze aktuálním schvalovatelům vybraného požadavku.
  • Nechat schválit - zahájení schvalování vybraného požadavku. Tento příkaz se zobrazuje pouze ve schvalovacích stavech vybraného požadavku.
  • Upravit - úprava položek vybraných požadavků.
  • Přejít do stavu - přechod vybraného požadavku do následujícího stavu v postupu řešení. Další stavy, do kterých je možné přejít, naleznete v rozbalovací nabídce tohoto příkazu.
  • Předat řešiteli - předání vybraných požadavků jinému řešiteli
  • Vrátit operátorovi - vrácení vybraných požadavků operátorům služby
  • Přesunout do jiné služby - přesunutí vybraných požadavků do jiné služby
  • Nový navázaný požadavek - vytvoření nového požadavku, který bude navázán na vybraný požadavek.
  • Znovu otevřít - znovu otevření vyřešeného požadavku. Požadavek tímto příkazem přejde do systémového stavu Znovu otevřeno.
  • ...
   • Více
    • Přeposlat požadavek - přeposlání podrobného deníku vybraného požadavku e-mailem. Zpráva je sestavena v prostém textu bez formátování a jsou připojeny všechny přílohy ze všech záznamů z deníku.
    • Sloučit požadavky - sloučení vybraných duplicitních požadavků do jednoho
    • Odstranit - odstranění vybraných požadavků. Odstraněné požadavky přejdou do stavu Odstraněno, běžně se nezobrazují v seznamu požadavků, ale zůstanou stále uložené v databázi. V seznamu požadavků si je můžete zobrazit příkazem v nabídce pohledu - Možnosti zobrazení - Zobrazit odstraněné a případně zase zrušit jejich odstranění příkazem Obnovit odstraněné.
  Poznámka:
  V panelu příkazů mohou být zobrazeny další příkazy definované správcem systému, viz vlastní příkazy.
 • Seznam požadavků – zobrazuje všechny požadavky, které máte právo číst.
 • Vybraný požadavek – když v seznamu vyberete jeden požadavek, v pravé části stránky se daný požadavek zobrazí.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.