Skip Navigation LinksALVAO 10.4Rejstřík oken a příkazůALVAO WebAppNačíst CSV Skip Navigation Links.


Import CSV

Tímto formulářem můžete načíst objekty ze souboru ve formátu CSV do stromu objektů. Struktura vstupního CSV souboru viz ImportUtil.

 • Vybrat vstupní soubor – z disku vyberte vstupní soubor CSV, ze kterého chcete objekty načíst. Nové objekty se ve stromu objektů vytvoří jako podobjekty pod aktuálně vybraným objektem ve stromu.
 • Druh objektu – pokud vstupní soubor neobsahuje sloupec Class (resp. Druh), vyberte druh objektů, které chcete vytvořit. Pokud vstupní soubor obsahuje sloupec Class (resp. Druh), vyberte volbu <všechny ve vstupním souboru> nebo, pokud chcete ze souboru načíst pouze řádky pro určitý druh objektu, vyberte daný druh.
 • Klíčové sloupce – vyberte sloupce vstupního souboru, které jednoznačně identifikují objekty. Pokud ve stromu objektů již existuje objekt se stejnými hodnotami vlastností podle klíčových sloupců, ve stromu se nevytvoří nový objekt, ale pouze se v existujícím objektu zaktualizují hodnoty ostatních načítaných vlastností.
 • Prohledávat vyřazený majetek – pokud zapnete tuto volbu, při importu se hledá a aktualizuje i majetek ve složce Vyřazený majetek.
 • Formát datumových sloupců - formát data v textových řetězcích (např. dd/MM/yyyy). Pokud není zadán, při načtení se formát automaticky rozpozná. Podrobný popis formátů viz Custom Date and Time Format Strings.
  Poznámka:
  Formáty data se řídí dle místního nastavení jazyka na serveru.
 • Zkontrolovat – kontrola obsahu vstupního souboru. Do formuláře se vypíší případné nedostatky.
 • Načíst – načtení objektů ze vstupního souboru do stromu objektů

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.