Skip Navigation LinksALVAO 10.4Rozšiřující modulyALVAO Standard HW/SW Request Forms Skip Navigation Links.


ALVAO Standard HW/SW Request Forms

Modul podporuje proces žádosti o předem schválený hardware a software.

Technické požadavky

 • ALVAO Asset Management
 • ALVAO Service Desk

Instalace

V aplikaci ALVAO WA - Správa - Licence vyberte příkaz Vložit aktivační klíč a zadejte aktivační klíč, který získáte u svého dodavatele systému ALVAO.

Na serveru, na kterém je nainstalována aplikace ALVAO WebApp, spusťte instalační balíček AlvaoStandardHWSWRequestForms.msi a postupujte podle instrukcí v průvodci.

Poznámka:
Modul je pouze v češtině a není lokalizován do ostatních jazyků.

Vytvoření vlastního formuláře žádosti o HW

Zkopírujte soubor Custom/Templates/StandardHwSwRequestForm/StandardHwSwRequestForm_Hw_NewTicket.cshtml do složky Custom/<název_funkčnosti> a soubor Custom/Templates/StandardHwSwRequestForm/Code/StandardHwSwRequestForm_Hw_NewTicket.cs do složky Custom/<název_funkčnosti>/Code/. Soubory můžete přejmenovat, ale oba soubory (.cshtml i .cs) pojmenujte stejně.

 1. Na začátku souboru .cs v názvu jmenného prostoru (namespace) nahraďte koncové „Templates.StandardHwSwRequestForm“ názvem funkčnosti, tj. Alvao.ServiceDesk.ServiceDeskWebApp.Custom.<název_funkčnosti>.
 2. Pokud jste .cs soubor přejmenovali, změňte název třídy (na začátku souboru u klíčového slova class) na <název_souboru>Controller.
Upozornění:
Názvy souborů všech používaných formulářů musí být unikátní. Pokud používáte více různých formulářů, je potřeba zajistit unikátnost názvu struktury NodeFolderBaseHW a třídy StandardHwSwRequestForm_Hw_NewTicketController. Názvy je třeba upravit v .cs i .cshtml souboru.

Nabízená zařízení

Ve stromu objektů nejprve nadefinujte seznam kategorií a zařízení, ze kterých si budou moci uživatelé zařízení vybrat, např.:

 1. Žádost o HW (druh Žádost o HW - katalog)
  1. Notebooky (druh Žádost o HW - kategorie)
   1. Standardní notebook (druh Žádost o HW – položka)
  2. Stolní počítače (druh Žádost o HW - kategorie)
   1. Standardní počítač (druh Žádost o HW – položka)
  3. Monitory (druh Žádost o HW - kategorie)
   1. Standardní monitor (druh Žádost o HW – položka)

Na formuláři se v položkách katalogu (druh Žádost o HW - položka) uživatelům zobrazují všechny vlastnosti daných objektů, které mají vyplněnou hodnotu, kromě systémových vlastností Pořadí, Skupiny uživatelů a Skryté vlastnosti. Do šablony objektu Žádost o HW – položka si můžete dle potřeby přidat další vlastnosti, které chcete v katalogu zobrazit uživatelům.

Tip:

Pokud v objektech položek chcete pro potřeby správy katalogu evidovat další vlastnosti, které se ale ve formuláři nemají zobrazovat uživatelům, v objektu Žádost o HW – katalog ve vlastnosti Skryté vlastnosti uveďte seznam těchto vlastností oddělených čárkou, např. „Poslední aktualizace (datum), Url v e-shopu dodavatele“.

Kategorie a položky se na formuláři zobrazují v abecedním pořadí podle názvu objektu. Pokud chcete objekty zobrazit v jiném pořadí, použijte vlastnost Pořadí. Objekty se pak budou primárně řadit podle hodnoty vlastnosti Pořadí vzestupně s tím, že objekty, které nemají tuto vlastnost vyplněnou, budou zobrazeny jako poslední. Objekty se stejnou hodnotou v této vlastnosti budou sekundárně seřazeny abecedně podle názvu objektu.

Do vlastnosti Cena doporučujeme zapisovat hodnoty ve tvaru např. „10 152“. Před odesláním žádosti se potom ve spodní části formuláře uživateli zobrazí celková cena objednaných položek.

Tip:

Pokud některé kategorie nebo položky chcete na formuláři nabídnout pouze některým uživatelům, do vlastnosti Skupiny uživatelů uveďte seznam skupin uživatelů oddělených čárkou, kterým se má daná kategorie příp. položka nabízet. Rozhodující je uživatel, kterému jsou zařízení určena. Žadatelem požadavku může být někdo jiný. Má-li vlastnost Skupiny uživatelů prázdnou hodnotu, daný objekt se zobrazuje všem uživatelům.

Poznámka:

Pokud v katalogu potřebujete uživatelům nabízet položky s výrazně odlišnými vlastnostmi, vedle systémového druhu Žádost o HW – položka si můžete nadefinovat další druhy objektů. Ve formuláři se žadatelům jako položky zobrazují objekty libovolného druhu.

Obrázky zařízení

V deníku objektu vytvořte poznámku a obrázek zařízení do ní vložte jako přílohu. Obrázky musí být ve formátu JPG nebo PNG. Doporučená velikost obrázku je 150x150 px.

Pokud deník daného objektu obsahuje více poznámek s obrázky v příloze, na formuláři se zobrazí obrázek z nejnovější poznámky. V případě, že poznámka obsahuje více obrázků, je zobrazen naposled vložený obrázek. Pokud v deníku není žádná taková poznámka, na formuláři se objekt zobrazuje bez obrázku.

Úprava formuláře žádosti o HW

V souboru .cs před začátkem funkce LoadPage() můžete upravit hodnoty proměnných:

 1. folderName – zadejte název složky včetně cesty ve stromu, která obsahuje jednotlivé kategorie nabízených zařízení, např. "Žádost o HW".
 2. categoryObjectKind – zadejte druh objektů, které představují kategorie, např. „Žádost o HW - kategorie“. Podobjekty těchto kategorií se zobrazí na formuláři jako nabízená zařízení. Objekty, které nemají druh categoryObjectKind, nebudou na formuláři zobrazeny jako kategorie objektů (a jejich podobjekty se nezobrazí).
  Upozornění:
  Uživatel může zažádat o libovolného potomka objektu určeného proměnnými folderName a categoryObjectKind (tedy i o objekt, ke kterému by ve stromu Asset Managment neměl přístup).
 3. categories – uveďte názvy kategorií (např. "Monitory, Notebooky"), které se mají na formuláři zobrazovat. Pokud je proměnná prázdná, zobrazují se všechny kategorie.
Tip:

Zobrazení objektů a jejich vlastností lze upravit v .cshtml souboru. Další informace o upravování formulářů, viz Vlastní formulář pro podání nového požadavku.

Vytvoření vlastního formuláře žádosti o SW

Postupujte stejně jako při vytvoření vlastního formuláře žádosti o HW, ale použijte soubory Custom/Templates/StandardHwSwRequestForm/StandardHwSwRequestForm_Sw_NewTicket.cshtml a Custom/Templates/StandardHwSwRequestForm/Code/StandardHwSwRequestForm_Sw_NewTicket.cs.

Formulář zobrazuje softwarové produkty, které jsou ve stavu schválený, více viz stav produktů.

V tomto formuláři nelze nastavit zobrazení obrázků u jednotlivých produktů.

Tip:

Další informace o upravování formulářů, viz Vlastní formulář pro podání nového požadavku.

Nastavení služby

V ALVAO WebApp - Správa - Service Desk - Služby vytvořte službu (například IT/Žádost o nový HW), která bude formulář využívat, nebo použijte existující. Pro každý formulář použijte jednu službu. Nastavte formulář této služby.

 1. V ALVAO WebApp - Správa - Service Desk - Služby ve stromu služeb vyberte službu (IT/Žádost o nový HW) a použijte příkaz Upravit - Vlastnosti.
 2. V sekci Katalog služeb nastavte hodnotu Vlastní formulář (URL) na adresu, kterou formulář žádosti používá, například ~/Custom/<název_funkčnosti>/<název_formuláře>.
Poznámka:
Pokud adresa začíná http nebo https, použije se, jak je. Jinak se na začátek automaticky přidá cesta ke kořeni aplikace ALVAO WebApp.

Nastavte proces služby. Můžete použít existující proces, nebo vytvořit nový.

Upozornění:
Stav, do kterého se přejde vytvořením požadavku, nesmí mít žádné povinné položky.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.