Skip Navigation LinksALVAO 10.4Rozšiřující modulyALVAO Satisfaction Feedback Skip Navigation Links.


ALVAO Satisfaction Feedback

Tento modul obsahuje dotazník spokojenosti pro žadatele služeb, který žadatel může vyplnit po vyřešení nebo v průběhu řešení každého svého požadavku.

Technické požadavky

 • ALVAO Service Desk

Instalace a aktivace modulu

Modul je součástí instalace ALVAO Service Desk. Modul je nutné aktivovat aktivačním klíčem, který získáte u svého dodavatele systému ALVAO. V aplikaci ALVAO WA - Správa - Licence vyberte příkaz Vložit aktivační klíč a zadejte aktivační klíč.

Zapnutí dotazníku spokojenosti

 1. V ALVAO WA - Správa - Service Desk přejděte na stránku Služby.
 2. Ve stromu služeb vyberte službu, na které chcete zapnout dotazník, a použijte příkaz Upravit - Vlastnosti.
 3. V sekci Rozšířené zapněte volbu Používat dotazník spokojenosti.

Tím se do standardních oznámení žadateli o vyřešení požadavku přidá prvek pro hodnocení celkové spokojenosti. Dotazník bude také žadatelům přístupný po celou dobu řešení požadavku v aplikaci ALVAO WebApp v nabídce příkazů na stránce daného požadavku.

Poznámka:
Hodnoty, které žadatel vyplní do dotazníku, se ukládají jako běžné položky požadavku.

Položky dotazníku spokojenosti

Standardně obsahuje dotazník spokojenosti tyto položky:

 • Celková spokojenost
 • Rychlost řešení
 • Odbornost
 • Profesionalita

Možnosti odpovědí pro celkovou spokojenost:

Textová hodnota Číselná hodnota
Spokojen/a 1
Nespokojen/a 4

Ostatní standardní položky mají následující možnosti odpovědí:

Textová hodnota Číselná hodnota
Spokojen/a 1
Částečně spokojen/a 2
Spíše nespokojen/a 3
Nespokojen/a 4

Textová hodnota se zobrazuje v tabulce požadavků. Číselná hodnota je použita v analýze spokojenosti.

Vytvoření vlastního dotazníku

Složku Custom/Templates/Feedback zkopírujte do složky Custom/. Obsažené soubory Feedback.cshtml a Feedback.cs můžete přejmenovat, oba soubory (.cshtml i .cs) ale pojmenujte stejně. Název složky můžete také přejmenovat.

 1. V souboru .cs na začátku souboru za slovem namespace uveďte pojmenování jmenného prostoru Alvao.ServiceDesk.​ServiceDeskWebApp.​Controllers.​<název složky s dotazníkem spokojenosti>.
 2. V souboru .cs na začátku souboru u klíčového slova class změňte jméno na <název_souboru>Controller, pokud jste soubor přejmenovali.
Upozornění:
Jména všech používaných formulářů musí být unikátní.

Povolte anonymní přístup k novému dotazníku přidáním následující sekce do souboru web.config:

<location path="Custom/<jméno složky s dotazníkem spokojenosti>/Feedback">
  <system.web>
   <authorization>
     <allow users="*"/>
   </authorization>
  </system.web>
</location>
<location path="Custom/<jméno složky s dotazníkem spokojenosti>/FeedbackAccepted">
  <system.web>
   <authorization>
     <allow users="*"/>
   </authorization>
  </system.web>
</location>

Slovo Feedback nahraďte názvem vašeho dotazníku.

Úprava dotazníku

Ve vlastním dotazníku v souboru .cshtml (obvykle Custom/Feedback/Feedback.cshtml) najděte HTML tag div s id CustomFormContent.
Zde jsou seznamy ShowColumns a RequiredColumns .

 • ShowColumns je seznam položek, které se zobrazí.
 • RequiredColumns určuje položky, které je nutné vyplnit, aby bylo možné formulář odeslat. Tyto sloupce se musí nacházet i v atributu ShowColumns.

Omezení sloupců, které je možné zobrazit, je dáno ovládacím prvkem alvao:ColumnsControl.

Nové sloupce a jejich hodnoty můžete přidat v ALVAO WebApp - Správa - Vlastní položky.

Je možné provést i další úpravy, podobně jako při vytváření vlastních formulářů pro podání nového požadavku.

Pro uložení hodnot do vlastních položek, které nejsou zobrazeny a spravovány prostřednictvím ovládacího prvku ColumnsControl, použijte v metodě Process(...), implementované v .cs souboru vlastního dotazníku, následující strukturu:

int ticketId = ((ColumnsControl)Model.ColumnsControl0).TicketId;
var customCols = tHdTicket.Get(ticketId).CustomColumns();
customCols.Values.Single(cc => cc.Column.sColumn == "feedbackImprovement").Value = Model.NametKeZlepseni.Value;
customCols.SaveTicketChanges();
customCols.UpdateValues();

Po vykonání tohoto kódu dojde k uložení dat do vlastní položky, jejíž sloupec v databázi odpovídá hodnotě feedbackImprovement. K uložení je převzata hodnota NametKeZlepseni z modelu dotazníku.

Nastavení adresy vlastního dotazníku

V ALVAO WebApp - Správa - Service Desk - Služby - sekce Rozšířené - do položky Vlastní dotazník (URL) zadejte adresu vlastního dotazníku, tj. obvykle Custom/Feedback/Feedback.

Poznámka:
Pokud adresa začíná "http" nebo "https", použije se tak, jak je. Jinak se na začátek automaticky přidá cesta ke kořeni aplikace ALVAO WebApp.

Vlastní oznámení

Pokud používáte vlastní oznámení o vyřešení požadavku, přidejte do nich prvek pro hodnocení celkové spokojenosti pomocí proměnné [$FeedbackGeneralForm$]. Případně výzvu k vyplnění dotazníku spokojenosti vložením proměnné [$FeedbackURL$].

Analýza spokojenosti

Spokojenost žadatelů můžete analyzovat v sešitu MS Excel Service Desk Analýza na listu Dotazník spokojenosti.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.