Skip Navigation LinksALVAO 11.0Rejstřík oken a příkazůALVAO WebAppSprávaService DeskSlužbyNová služba Skip Navigation Links.


Nová služba

Formulář slouží k vytvoření nové služby.

Možnosti:

 • Obecné
  • Název služby - zadejte název služby.
   Tip:
   Služby, které obsahují požadavky (nejsou to pouze složky ve stromu služeb), doporučujeme pojmenovávat množným číslem, např. Žádosti o dovolenou, Nápady na zlepšení apod.
  • E-mail - zadejte e-mail služby, ze kterého budou odesílána oznámení žadatelům a členům řešitelského týmu. E-mail můžete zadat ve tvaru e-mailová adresa (např. support@alvao.com) nebo název-služby <e-mailová-adresa> (např. Technická podpora <support@alvao.com>). Víceslovné názvy oddělujte mezerou, nepoužívejte čárky, středníky ani jiná interpunkční znaménka.
   Poznámka:
   Nepoužívejte e-mail, který je již přiřazen některému uživateli.
  • Telefon - zadejte telefonní číslo na hlavního řešitele služby.
  • Popis - zadejte stručné informace o službě. Popis služby se zobrazuje žadatelům v katalogu služeb.
  • Proces - vyberte z nabídky proces, kterým se budou zpracovávat požadavky ve službě.
   Poznámka:
   Proces definuje mimo jiné postup řešení a viditelné položky požadavku.
  • Předpona značky požadavku - zadejte předponu značky požadavku. Značka požadavku má formát <předpona>číslo-požadavku<přípona>, např. T123ALVAO. Značka požadavku je automaticky uvedena v předmětu oznámení a jiných zpráv a slouží k přiřazení zprávy ke správnému požadavku.
  • Přípona značky požadavku - zadejte příponu značky požadavky, viz Předpona značky požadavku.
  • Preferovaný jazyk – jazyk služby, ve kterém jsou zasílána oznámení hlavním řešitelům služby.
  • Časové pásmo – časová zóna, ve které budou uváděna všechna data a časy v oznámeních zasílaných hlavním řešitelům služby.
  • Složka (do služby nelze vkládat požadavky) - zapněte, pokud chcete zakázat vytváření požadavků v této službě. Složka může mít podřazené služby, do kterých požadavky vkládat lze.
  • Vyžadovat licenci na řešitele – zapněte, pokud chcete zajistit, že služba bude vyžadovat licenci na řešitele bez ohledu na přiřazení SLA uživateli Host. Pokud služba vyžaduje licenci na řešitele, licence musí pokrývat všechny členy řešitelského týmu. Žadatelé pak nevyžadují žádnou licenci. Více viz Licence Service Desk.
  • Zástupce služby - pokud chcete vytvořit pouze zástupce, který odkazuje na jinou službu, zapněte tuto volbu a vyberte cílovou službu. Na zástupce se aplikují Oprávnění a SLA dle cílové služby.
   • ... - případně službu vyberte ze stromu služeb.
   Poznámka:
   Po vytvoření služby již tuto volbu nelze změnit.
  Poznámka:
  Pole Název služby, E-mail, Předpona, Přípona a nabídky Proces, Jazyk, Časové pásmo jsou povinná. 
 • Katalog služeb – nastavení vzhledu dlaždice v katalogu služeb ve WebApp, nastavení klíčových slov, pořadí ve stromu a výchozí šablony požadavků.
 • Objekty – výběr objektů, na kterých se bude služba zobrazovat v nabídce služeb pro vytvoření nového požadavku.
 • Načítání zpráv – nastavení načítání zpráv ze schránky elektronické pošty.
 • Rozšířené – nastavení průběhu zpracování požadavku.
 • Oznámení – nastavení zasílání automatických oznámení o vzniku a průběhu řešení požadavků pro upravovanou službu.
 • Ostatní – správa vlastních položek služby

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.