Skip Navigation LinksALVAO 11.1ALVAO Asset ManagementSlovník Skip Navigation Links.


Slovníček

 • Agent - agent je aplikace (Win9x) nebo služba (NT, 2000, XP, Vista, 7) běžící na klientském počítači a zajišťující vzdálený sběr dat, instalaci softwarových balíčků a komunikaci s ALVAO Asset Management.
 • Dědičnost - viz děděná vlastnost.
 • Jedinečnost - vlastnost může být nastavena jako jedinečná. Pokud je jedinečnost povolena, lze použít funkci Kontrola jedinečnosti. Tato funkce zkontroluje, zda se vybraná vlastnost vyskytuje se stejnou hodnotou vícekrát, a vypíše porušení jedinečnosti pro všechny vlastnosti, které byly takto definovány.
 • Klasifikační vlastnost - vlastnost, která určuje typ objektu, např. "monitor", "procesor", "místnost" atd. Tuto vlastnost musí mít každý objekt. Implicitně slouží jako klasifikační vlastnost Typ.
 • Kořen stromu

  Objekt, který se nachází v kořeni stromu, tj. nemá žádný nadřazený objekt.

 • Nadřazený objekt
 • Objekt - Objekt je základním stavebním prvkem stromové databáze. Každý objekt představuje jeden uzel stromu.
  Objekt se skládá z:
  • název objektu
  • ikony
  • vlastnosti
  • poznámky
  • historie záznamů
  • podřazené objekty
 • Kořenový objekt - viz kořen stromu.
 • Dceřiný objekt
 • Podstrom

  Část stromu zahrnující jeden konkrétní objekt (kořen podstromu), jeho podřazené objekty, podřazené objekty podřízených objektů atd.
 • podřazený objekt - jeden z podřízených objektů nebo jeden z podřízených objektů podřízených objektů atd.
 • Objekt předek - rodičovský objekt, rodičovský objekt rodičovského objektu atd.
 • Strom

  Hierarchická struktura složená z objektů. Každý objekt může mít jeden nebo více podřízených objektů (synů) a zároveň může být potomkem jiného objektu (rodičovský objekt, otec)
 • Šablona objektu - vzor, podle kterého se vytvářejí nové objekty.
 • Vlastnost - informace, která popisuje určitou vlastnost objektu. Každý objekt může být popsán několika vlastnostmi, například Velikost, Barva.
 • Vlastní vlastnost - vlastnost, která je součástí objektu (není zděděná).
 • Zděděná vlastnost

  Vlastnost, která je zděděna do objektu od některého z jeho předků.
 • WMI - Windows Management Instrumentation (WMI) je systém pro správu systémových informací založený na standardizovaném objektově orientovaném rozhraní.
 • Karta - V dolní části oken Vlastnosti a Historie jsou karty, které slouží jako filtry.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.