Skip Navigation LinksALVAO 11.1ALVAO Asset ManagementHistorie objektů Skip Navigation Links.


Historie objektu

Změny provedené ve stromu objektů lze automaticky zaznamenat do historie objektů. Historie je viditelná v hlavním okně vpravo na kartě Deník nebo v deníku ve spodní části okna na kartě Vlastnosti a objekty. Na kartách Deník a Vlastnosti se zobrazují pouze záznamy týkající se objektu, který je ve stromu aktuálně vybrán. Na kartě Objekty se v deníku zobrazují záznamy týkající se všech objektů, které jsou vybrány v horní části okna na kartě Objekty

Při vytvoření nového objektu nebo kopírování objektu se provede záznam v historii jak vytvořeného objektu, tak objektu, ve kterém byl nový objekt vytvořen.

Při přesunu objektu A na jiné místo ve stromu se vytvoří záznam v historii těchto objektů:

  • v objektu A
  • v jeho nadřazeném objektu (tj. v objektu, ze kterého byl odstraněn)
  • v objektu, do kterého byl objekt A přesunut

Některé záznamy obsahují informace o souvisejícím objektu, např. při přesunu objektu na jiné místo se vytvoří záznam "Přesunuto do názvu cílového objektu". Cílový objekt můžete ve stromu najít kliknutím pravým tlačítkem myši na záznam a výběrem možnosti Označit ve stromu. Tím se objekt ve stromu zobrazí tučným písmem

Poznámka:
Záznamy historie starší než 3 měsíce jsou automaticky přesunuty do archivu. Archivované záznamy se v historii objektů nezobrazují. Pokud chcete zobrazit i archiv, aktivujte v místní nabídce možnost Tabulka - Zobrazit archiv nebo stiskněte tlačítko v pravém dolním rohu tabulky

Práce se záznamy v deníku

Většina záznamů v deníku se vytváří automaticky.
Pouze oprávnění uživatelé mohou ručně vytvářet, upravovat a mazat jednotlivé záznamy v deníku, viz následující tabulka

Typ záznamu Správce SW lic. Čtenář Správce majetku Zpráva o detekci Účetní Vazba Právníci Čtenáři dluhopisů
Dokument, zneplatněný dokument1 Přidat
Upravit
Smazat
Přidat
Upravit
Smazat
Přidat
Upravit
Smazat
Přidat
Upravit
Registr instalací Upravit Upravit
Evidence licencí
Historie objektů Odebrat Odstranit
Porucha (detekce) Odstranit Odstranit
Informace Odstranit Odstranit
Inventarizace majetku Odstranit Odstranit
Poznámka2 Přidat
Upravit
Odstranit
Přidat
Upravit
Smazat
Požadavek
Půjčovna
Varování (detekce) Odstranit Odstranit
Upozornění SAM
1Vytvoříse a odstraní se pouzevazbu na dokument.
2Pouzeautor může poznámku upravovat, ostatní mohou pouze zobrazit text poznámky a otevřít její přílohy.
Poznámku může odstranit její autor a uživatelé s rolí správce správy majetku.
Poznámka: V případě, že je poznámka v seznamu poznámek, může být použita pouze jedna:
Žádné záznamy nelze trvale odstranit, lze je pouze "skrýt"

Zobrazení smazaných (skrytých) záznamů v deníku

Chcete-li zobrazit smazané záznamy v deníku, aktivujte možnost umístěnou na kartě Deník v místní nabídce Tabulka - Zobrazit smazané záznamy.
Uživatel pak může v deníku vidět i smazané záznamy, jejichž je autorem nebo měl právo je smazat (viz tabulka výše).
Smazané záznamy jsou zobrazeny šedě.
V deníku si můžete zobrazit sloupce "Odstraněno" a "Smazáno". U smazaných (skrytých) záznamů se zde zobrazuje jméno osoby, která záznam smazala, a datum smazání záznamu

Poznámka:
Možnost "Zobrazit smazané záznamy" se nachází také v místní nabídce Deníky na kartách Vlastnosti, Objekty a Zjištění
Poznámka:
Pokud je v jednom z deníků odstraněna položka, změny se projeví ve všech ostatních denících
Poznámka:
Správci mohou obnovit smazané záznamy pomocí Nástroje - Databáze -Obnovit smazané záznamy

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.