Skip Navigation LinksALVAO 10.3Release NotesUpgrade z předchozích verzí Skip Navigation Links. Skip Navigation Links Skip Navigation Links.


Upgrade z předchozích verzí

Plánování

Dříve než zahájíte upgrade na novou verzi, pozorně si přečtěte kapitolu Důležitá upozornění.

Přečtěte si také důležitá upozornění pro všechny verze, které následovaly po verzi, ze které upgradujete:

Před upgrade produkčního prostředí doporučujeme nejprve v odděleném testovacím prostředí vyzkoušet samotný upgrade a také všechny funkce, které jsou v produkci kritické.

Pokud máte časově neomezenou licenci a plánujete ruční upgrade, zkontrolujte, že daná verze je pokryta vaší licencí, tzn., že verze byla vydána do 1 roku od vystavení licence.

Příprava upgrade

 1. Před upgrade systému informujte uživatele.
 2. Databázi na SQL Serveru přepněte do RESTRICTED_USER módu. Při použití SQL Server Management Studia proveďte tyto kroky:
  • Pravým tlačítkem klikněte na databázi Alvao a vyberte Properties.
  • Přejděte na stránku Options.
  • V sekci State nastavte volbu Restrict Access na RESTRICTED_USER.
Upozornění:
Nastavení RESTRICTED_USER módu způsobí, že k DB budou mít přístup jen uživatelé s právy sysadmin, dbcreator nebo db_owner. Spustit upgrade ale může pouze uživatel s právy sysadmin nebo db_owner.

Záloha dat

 1. Vyzálohujte databázi systému příp. zkontrolujte, že existuje aktuální záloha.
 2. Na serveru vyzálohujte složky, ve kterých je ALVAO nainstalováno, tj.:
  • C:\Program Files (x86)\ALVAO
  • C:\inetpub\wwwroot\složky webových aplikací

ALVAO Server

Aplikace ALVAO Server Setup podporuje upgrade typické instalace serverových aplikací ALVAO (tj. všechny serverové aplikace jsou na jednom serveru) z verze 8.0 a novějších. V případě, že přecházíte ze starší verze nebo používáte netypickou instalaci, postupujte podle návodu ALVAO Server - ruční upgrade.

 1. Ze stránky ALVAO Downloads si stáhněte aplikaci ALVAO Server Setup.
 2. Na serveru spusťte instalační soubor AlvaoServerSetup.exe a postupujte podle jeho pokynů.
Upozornění:
Pokud provádíte upgrade systému Alvao v testovacím prostředí pomocí ServerSetup, ujistěte se, že jste připojeni k testovací databázi. V instalátoru ServerSetup nelze vybrat, kterou databázi můžete upgradovat. Tuto informaci instalátor přebírá z parametru connectionString konfiguračního souboru Alvao MailboxReader a Alvao Collector.
Poznámka:
Při upgrade databáze se aktuální aktivační klíč ověřuje přes internet.

Klientské aplikace

 1. Pomocí Group Policy (nebo jinou technologií) zajistěte instalaci klientských aplikací a agentů na klientské počítače. Pro typickou instalaci to jsou tyto balíčky:
  • ALVAO Asset Management
   • AlvaoAssetManagementConsole.msi
   • AlvaoAssetManagementAgent.msi (pokud se používá detekce přes Agenta)
  • ALVAO Service Desk
   • AlvaoServiceDeskConsole.msi
  • ALVAO Monitoring
   • AlvaoMonitoringAgent.msi
  • Správa systému ALVAO
   • AlvaoAdmin.msi

Dokončení upgrade

 1. Přepněte databázi zpět do MULTI_USER módu, postup viz kapitola Příprava upgrade.
 2. Pro správné fungování WA doporučujeme překopírovat vzorový soubor SampleWeb.config z nové verze a nahradit jím starý soubor. V novém souboru poté přepište nastavení a hodnoty dle souboru z předchozí verze.
 3. Případně proveďte další konfigurační kroky dle instrukcí v dokumentech Release Notes od verze, ze které upgradujete.
 4. Restartujte IIS server.
Poznámka:
Pokud v produktu ALVAO Asset Management používáte ikony objektů z verze ALVAO 7.0 nebo starší, po upgrade můžete do systému nahrát nové ikony postupem Načtení nových ikon do ALVAO Asset Management 7.1, který platí i pro verzi ALVAO 8.2.

 

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.