Skip Navigation LinksALVAO 10.3Release NotesDůležitá upozornění Skip Navigation Links. Skip Navigation Links Skip Navigation Links.


Důležitá upozornění

ALVAO 10.3

Na této stránce jsou uvedena upozornění na změny v nové verzi produktu, které mohou způsobit potíže při upgrade z předcházející verze nebo při provozu nové verze. Tyto informace si pečlivě přečtěte před upgradem na novou verzi.

Dále doporučujeme si přečíst seznam dodatečně zjištěných problémů ve vydaných verzích a jejich řešení, viz Známé problémy.

Společné pro všechny produkty ALVAO

 • ALVAO – verze použitého .NET Framework u serverových částí byla sjednocena na verzi .NET 4.7.2. (T93743ALVAO)
 • WA – Vlastní firemní logo – používáte-li vlastní firemní logo, je potřeba logo nahrát do aplikace pomocí WA – Správa – Nastavení – WebApp – Horní navigační panel. Vlastní css pravidla sloužící k nastavení loga můžete odstranit. (T90293ALVAO)
 • WA - Správa – Pravidelná upozornění – Neodborným nastavením pravidelných upozornění může dojít k poškození databáze. Roli Administrátora doporučujeme použít jen pro uživatele, kteří mají mít přístup i k této agendě. Pokud si přejete některým administrátorům omezit přístup k této agendě, přesuňte je do nové skupiny Správci nastavení. (T96854ALVAO)
 • Služba ALVAO MailboxReader nyní automaticky jednou týdně provádí optimalizaci výkonu databáze.
 • ALVAO WA – na stránce Přihlášení bylo zrušeno pole pro zadání domény. Název domény můžete zadat přímo jako součást uživatelského jména. (T93719ALVAO)

ALVAO Asset Management

 • AM WS - Verze .NET byla povýšena na 4.7.2. Před upgrade se ujistěte, že máte nainstalovaný .NET v4.7.2 nebo vyšší. Zároveň je nutné nainstalovat novou verzi souboru Web.config, takže před upgrade přesuňte vaši aktuální verzi souboru z instalační složky jinam a po upgrade si zpět přeneste pouze vlastní nastavení. (T91940ALVAO)
 • AM – Šablony tiskových sestav ve formátu .REP jsou nově uloženy v databázi. Spravovat je můžete v WA – Správa – Asset Management - Šablony tiskových sestav.
  • Pokud používáte pouze systémové šablony beze změn, pak nemusíte dalším bodům věnovat pozornost.
  • Pokud používáte upravené systémové šablony, po upgrade příslušné systémové šablony z databáze odstraňte a do databáze nahrajte své upravené šablony.
  • Pokud používáte ještě další vlastní šablony, po upgrade je nahrajte do databáze také.
  • Systémové šablony, které nepoužíváte, doporučujeme z databáze odstranit. Systémové šablony jsou obsaženy v instalaci AM Console ve složce Csy/ReportTemplates (příp. ve složkách pro další jazyky), odkud je v případě potřeby můžete později znovu nahrát do databáze. (T92925ALVAO, T94021ALVAO)
 • AM - Předávací protokoly vnitřní – pokud v šablonách protokolů (REP) používáte vlastní styly (CSS), upravte je tak, aby obrysy tabulek a čáry byly tlusté minimálně 1px (0,75pt). Čáry tenčí než 1px se při převodu do formátu PDF nevykreslí. Např. „BORDER: black 0.5pt solid“ změňte na „BORDER: black 1px solid“. (T92926ALVAO)
 • AM - Utilita ImportUtil byla v instalační složce AM Console přesunuta do podsložky „ImportUtil“. (T90551ALVAO)
 • AM – Utilita ImportLic – vstupní CSV soubor musí obsahovat nový sloupec Organizace. (T96238ALVAO)
 • Databázový pohled dbo.Log byl odstraněn. Pokud jej používáte pro vlastní reporty, nahraďte jej pohledem Query.ObjectLogCsy, resp. Query.ObjectLogEnu. (T87983ALVAO)
 • Detekce autonomním agentem – počítače s nainstalovaným agentem se po upgradu přestanou automaticky vytvářet v evidenci. Pokud chcete, aby se vytvářely stejně jako v ALVAO 10.2, ve WA – Správa – Asset Management – Nastavení – Detekce – zapněte volbu V evidenci automaticky vytvářet nové počítače s autonomním Agentem. (T99146ALVAO)

ALVAO Service Desk

 • Vlastní úpravy a rozšíření - existující vlastní formuláře a rozšíření je nutné upravit s novou verzi.
 • WebApp – Správa – SD – Proces – Postup řešení – Stav požadavku - Instrukce pro řešitele – při upgrade budou instrukce pro řešitele převedeny do formátu HTML. Url adresy nebudou automaticky převedeny na klikatelné odkazy. Po upgrade zkontrolujte, že jsou instrukce správně naformátovány, a případně je upravte. (T93532ALVAO)
 • Poslat zprávu a další příkazy – uživatelům (včetně žadatelů), kteří nemají nadefinovaný nějaký vlastní podpis, se do nových zpráv automaticky vloží jejich výchozí podpis složený z jejich kontaktních údajů (jméno a příjmení, funkce, oddělení, organizace). Uživatel tento podpis vidí v textu a může ho případně změnit nebo odstranit. (T77897ALVAO)
 • Požadavek - položka Zařízení bude při upgrade nahrazena novou položkou Objekty (v existujících požadavcích, ve formulářích pro vytvoření požadavků, v procesech). Vyplněné hodnoty se při upgrade automaticky přesunou. Pokud používáte položku Zařízení na vlastních formulářích a ve vlastních rozšířeních, upravte je. (T87983ALVAO)
 • SD – Pole Objekty – do vstupních parametrů funkce ftDeviceSearch přibyl parametr classIds. Pokud používáte vlastní funkci pro výběr zařízení (ftDeviceSearch_Custom2), upravte funkci tak, aby vstupní parametry odpovídaly standardní funkci ftDeviceSearch. (T49859ALVAO)
 • WA – Nový požadavek, Poslat zprávu a další – Přílohy – zrušena možnost Připojit odkaz. (T98315ALVAO)
 • Požadavek - systémová položka Kategorie byla zrušena. V případě, že je používána v požadavcích, bude při upgrade automaticky převedena na vlastní položku. Pokud byla položka Kategorie použita pouze pro testování, doporučujeme vytvořenou vlastní položku po upgrade odstranit. Vlastní formuláře, které používají systémovou položku Kategorie, je třeba upravit tak, aby v prvku ColumnsControl místo pole tHdTicket.sHdTicketCategory používaly vlastní položku. (T62352ALVAO)
 • Pravidla pro příchozí zprávy - Pokud upgradujete z verze 7.1 nebo starší a máte uživatelská pravidla pro MailboxReader nastavena v aplikaci MailboxReaderAdmin.exe, upgradujte nejdříve na nižší verzi (např. 10.2), spusťte MailboxReader a zkontrolujte, že jsou pravidla z konfiguračního souboru dostupná ve WebApp - Správa - Service Desk - Pravidla pro příchozí zprávy. Poté upgradujte na tuto verzi.
 • Licence na uživatele - Po upgrade na 10.3 čerpají Registrovaní uživatelé licenci na uživatele kvůli SLA na odkazech na hlavní stránce (rozcestník). Po upgrade nastavte SLA podle náhradního řešení ve známém problému.

ALVAO Outlook Add-in

 • Verze .NET byla povýšena na 4.7.2. Před upgrade se ujistěte, že máte nainstalovaný .NET v4.7.2 nebo vyšší. (T98857ALVAO)

ALVAO AD Account Creator

 • Modul byl zrušen. V případě zájmu o tuto funkčnost kontaktujte technickou podporu ALVAO. (T91681ALVAO)

ALVAO Configuration Management

 • AM Console – Soubor - Nakreslit vazby v MS Visio – příkaz byl přesunut do nabídky Objekt. (T90837ALVAO)

ALVAO Call Centre Connector

 • Modul byl zrušen. Funkčnost je nyní součástí produktu ALVAO Service Desk. (T91682ALVAO)

ALVAO ISO 20000 Reporting

 • Modul byl zrušen. V případě zájmu o tuto funkčnost kontaktujte technickou podporu ALVAO. (T91685ALVAO)

ALVAO Dashboard

 • Modul byl zrušen. V případě zájmu o tuto funkčnost kontaktujte technickou podporu ALVAO. (T91684ALVAO)

ALVAO Web Parts

 • Doplněk SharePoint Web Parts byl zrušen a již není dále podporován. (T90151ALVAO)

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.