Skip Navigation LinksALVAO 10.3ALVAO Service DeskKontakty Skip Navigation Links. Skip Navigation Links Skip Navigation Links.


Kontakty

V této kapitole jsou popsána okna sloužící pro správu kontaktů osob a organizací v Service Desk Console. Okna jsou dostupná s použitím stejnojmenných příkazů Osoby a Organizace z hlavní nabídky Zobrazit.

Osoby

Kontakty, tj. emaily a telefony, na osoby uložené v Service Desk. Zobrazují se všechny osoby, které nejsou smazané nebo skryté v nabídkách.

Organizace

Kontakty, tj. emaily, telefony, adresy, IČO, DIČ, na organizace uložené v Service Desk. Zobrazují se pouze nesmazané organizace.

Příkaz Zobrazit zaměstnance

Příkaz slouží pro zobrazení všech zaměstnanců v okně osoby, které mají stejnou organizaci.

  1. Vyberte organizaci.
  2. Z místní nabídky použijte příkaz Zobrazit zaměstnance.
  3. Zobrazí se dočasná záložka v okně Osoby pojmenovaná dle vybrané organizace.
Poznámka:

Všechny dočasné záložky jsou po uzavření okna Osoby zrušeny.

Práva pro operace v oknech kontaktů

Okna Příkaz Oprávněné skupiny Další omezení
Osoby Nová osoba Správci kontaktů, Administrátoři
Organizace Nová organizace Správci kontaktů, Administrátoři
Osoby, Organizace Upravit Správci kontaktů, Administrátoři  
Osoby Odstranit Správci kontaktů, Administrátoři Osoby, které jsou členy skupiny Administrátoři, mají právo odstraňovat pouze členové této skupiny.
Organizace Odstranit Správci kontaktů, Administrátoři Organizaci přiřazené některé osobě ze skupiny Administrátoři, mají právo odstranit pouze členové této skupiny.
Poznámka:

Příkaz Odstranit označí osoby resp. organizaci jako odstraněné.
Tipy:

Odstraněné položky je možno zobrazit pomocí příkazu z hlavní nabídky Zobrazit - Odstraněné položky.
Odstraněné položky je možno obnovit pomocí příkazu Obnovit odstraněné z místní nabídky, nebo hlavní nabídky Úpravy - Obnovit odstraněné.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.