Skip Navigation LinksALVAO 10.3ALVAO Service DeskALVAO Service Desk Console Skip Navigation Links. Skip Navigation Links Skip Navigation Links.


ALVAO Service Desk Console

Aplikace ALVAO Service Desk Console (SD Console) je desktopová aplikace pro Windows, se kterou pracují operátoři a řešitelé. Žadatelé nemají do SD Console přístup.

Nápověda – F1

Pokud si v kterémkoli okně aplikace nebudete jistí, co máte dělat nebo co znamená některé nastavení, stiskněte klávesu F1 , která otevře stránku s nápovědou pro dané okno.

Spuštění

SD Console se spouští z Windows z nabídky Start příkazem ALVAO – Service Desk Console.

Poznámka:

Není-li v souboru config.ini proměnnou Database nadefinováno připojení k databázi, při prvním spuštění SD Console se na obrazovce otevře okno Správce databáze, ve kterém tlačítkem Přidat jinou nastavte připojení k existující databázi service desku. Jako Poskytovatele služeb vyberte Microsoft OLE DB Provider for SQL Server. Databázi potom otevřete tlačítkem Otevřít.
Při příštím spuštění se již automaticky otevře ta databáze, která byla otevřena naposledy.

Po spuštění SD Console se v hlavním panelu Windows objeví ikona SD Console, viz obrázek.

Ikona SD Console

V hlavním okně aplikace je po spuštění zobrazena tabulka požadavků. Příkazy pro práci s požadavky naleznete v jednotlivých záložkách pásu karet: Domů, Úpravy a Zobrazení.

Tip:
Při častější práci můžete ocenit klávesové zkratky pro nejužívanější akce.

Ukončení

Zavřete všechna okna aplikace nebo v některém z oken se seznamem požadavků (např. Požadavky, Deník...) v hlavní nabídce vyberte příkaz Soubor - Ukončit Service Desk.

Poznámka:

Pokud je nad některým oknem s tabulkou požadavků otevřeno modální okno, které blokuje ukončení aplikace, aplikace se neukončí a toto okno se zobrazí v popředí.

Nastavení jazyka

Svůj preferovaný jazyk pro práci s aplikacemi ALVAO si můžete nastavit příkazem Soubor - Nastavení - záložka Jazyk.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.