Skip Navigation LinksALVAO 10.4Rejstřík oken a příkazůALVAO Asset Management ConsoleSoftwareEvidence licencíÚpravyNová licence - produktNová licence - licence Skip Navigation Links.


Nová licence - licence

Záložka umožňuje doplnit informace o nově vytvářené licenci, která bude zapsána do Evidence licencí.

Možnosti:

 • Název licence – zadejte úplný název licence tak, abyste licenci později v seznamu dokázali jednoznačně identifikovat. Implicitně je název stejný jako jméno produktu. Pokud pracujete s Balíkem licencí, je potřeba název licence zadat ručně.
 • Jazyk – pokud je licence vázána na konkrétní jazyk, tak jej vyberte.
 • Počet licencí – zadejte počet licencí, které vlastníte.
 • Licenční model – vyberte způsob licencování nebo CAL:
  • na zařízení – položky licence se přidělují počítačům.
  • na uživatele – položky licence se přidělují uživatelům. Licence potom kryje všechny počítače uživatele (tj. počítače, které má uživatel pod sebou ve stromu objektů).
  • na spojení – typicky u serverových licencí je omezen počet aktivních spojení.
  • na procesor – typicky serverové produkty jsou licencovány podle počtu procesorů.
  • na jádro – typicky serverové produkty jsou licencovány "per core", tedy podle počtu výpočetních jader procesoru.
 • Mód licence – vyberte z nabídky licenční mód nebo zadejte vlastní.
 • Platnost od – zapište datum počátku platnosti licence.
 • Platnost do – případně zapište datum ukončení platnosti licence, pokud je licence časově omezena.
 • Upgrade/podpora do – případně zapište datum, kdy skončí podpora produktu (a je potřeba upgrade).
  Tip:
  Na blížící se konec platnosti licence nebo podpory si můžete nechat zasílat upozornění e-mailem. Více viz Reporty údržby.
 • Typ licence – vyberte typ licence.
  • Normální – normální (krabicová) licence.
  • Neomezená multilicence – licence pro neomezený počet instalací, použití a uživatelů.
  • Plovoucí – využívání licencí je chráněno speciálním softwarem, hardwarovým klíčem nebo přístupovými právy. Licenci je možné přidělit na větší počet entit než kolik je nastaveno v poli počet.
  • OEM – OEM licence při pořízení nového počítače nebo zařízení (komponenty).
  • CAL – licence typu CAL (klientská přístupová licence), nebo licence pro produkt, který nemá na počítači žádnou instalaci. Tato licence se nebude hlásit jako „přebytečná“.
 • Hardlock – zapněte, pokud licence vyžaduje ochranu hardwarovým klíčem. Příznak „Hardlock“ je možné evidovat pouze u licence typu „plovoucí“.
 • Balík licencí – tato volba určuje, zda je licence součástí balíku. Volba se nastaví podle toho, zda byla v okně Nová licence - produkt zvolena volba Balík licencí.
 • Automaticky přidělovat – zapněte, pokud má systém automaticky přidělovat a odebírat tuto licenci všem počítačům v aktivní evidenci. Tuto volbu nelze zapnout, pokud je Licenční model typu na uživatele nebo je Typ licence typu OEM licence.
  Pokud je tato volba aktivní:
  • Systém tuto licenci přiděluje vždy, když existuje libovolná instalace produktu, kterou tato licence může pokrýt a zároveň není tato instalace pokryta jinou licencí.
  • Pokud dojde k odinstalování produktu (je detekováno nebo ručně), systém licenci opět automaticky uvolní:
   • Pokud je v položce zadán nějaký údaj (sériové číslo, inventární číslo, nákladové středisko, apod.), z položky se pouze zruší počítač.
   • Systém automaticky uvolňuje pouze položky, které byly automaticky přiděleny. Ručně přidělené položky se automaticky neodebírají.
  • Je možné ručně přidělovat nebo přesouvat licence (i ty, které byly dříve přiděleny automaticky).
   Pokud je položka přidělena ručně, systém ji nebude automaticky odebírat, ale zůstane natrvalo přidělena.
  • Licence se automaticky přidělí podle organizace a nákladového střediska:
   • Organizace licence a počítače se shoduje a zároveň se shoduje nákladové středisko licence a počítače (mohou být obě prázdná).
   • Organizace licence a počítače se shoduje a nákladové středisko licence je prázdné (licence je nakoupena pro celou organizaci a nákladové středisko počítače může být tedy libovolné).
   • Licence není přiřazena k žádné organizaci a zároveň se shoduje nákladové středisko licence a počítače (mohou být obě prázdná).
   • Licence není přiřazena k žádné organizaci a nákladové středisko licence je prázdné (licence je nakoupena pro celou organizaci a nákladové středisko počítače může být tedy libovolné).

   Systém tedy automaticky nepřiděluje licenci počítači s jinou organizací a nákladovým střediskem (přidělit licenci z jiného nákladového střediska nebo jiné organizace je ale možné ručně).
  • K automatickému přidělení/odebrání dojde:
   • Po nějakém čase po uložení licence se zapnutou volbou "Automaticky přidělovat".
   • Ihned po každém vyhodnocení SW detekce počítače (AM Collector, ruční načtení výsledku detekce do AM Console).
   • Jednou denně (v nočních hodinách) pomocí AM Collectoru. Vyhledávají se všechny počítače v evidenci, kterým je možné automaticky přidělit/odebrat nějaké licence.
  • Přidělovat i na součásti balíku – zapněte, pokud se tato licence má automaticky přidělit počítačům, na kterých je nainstalována alespoň jedna součást balíku produktu nebo náhradního produktu této licence, i když balík jako takový není na počítači nainstalován.
   • Doporučujeme tuto volbu zapnout pouze na licencích pro produkty, které představují balík dalších produktů, ale na samotných počítačích pak nejsou vedeny jako samostatné instalace.
  • [Nastavení ...]
 • Umožnit vícenásobné přidělení licence jednomu objektu – zapněte, pokud je možné přidělit licenci několikrát stejnému objektu.
 • Aktivační klíč – pokud má licence pouze jeden aktivační klíč (multilicence) zadejte jej do tohoto pole. Jinak zadávejte aktivační klíče do pole v položkách licence.
  Poznámka:
  Pokud zadáte aktivační klíč u licence, všem nově vytvořeným položkám licence bude aktivační klíč automaticky doplněn podle předpisu licence.
  Upozornění:
  Tato hodnota bude uložena v databázi v nezakódované podobě!
 • Inventární číslo – zadejte inventární číslo, pod kterým bude tato licence evidována v účetnictví.
 • Certifikát – případně vyberte certifikát z evidence dokumentů.
 • Požadavek – případně zadejte číslo požadavku vztahujícího se k licenci (např. požadavek na nákup, ke kterému se nakoupená licence vztahuje).
 • Organizace - případně vyberte organizaci, pro kterou je nakoupená licence určena. Pokud nevyberete žádnou hodnotu, licence bude dostupná pro všechny organizace. Toto pole se zobrazuje pouze uživatelům, kteří mají v Zabezpečení softwarových licencí nastaveno oprávnění měnit licence z alespoň jedné organizace.
 • Nákladové středisko – případně zadejte nákladové středisko, pro které je nakoupená licence určena. Pokud nezadáte žádnou hodnotu, licence bude dostupná pro všechna nákladová střediska.
 • Cena – zadejte cenu, za kterou byla licence pořízena. Hodnotu zadejte v celočíselném tvaru.
 • Web adresa pro stažení – případně zadejte adresu, odkud byl software stažen, pokud se jedná o tzv. internetovou licenci.
 • Poznámka – případně zadejte poznámku k nakoupené licenci.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.