Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Asset ManagementImplementace systému v organizaciReporty údržby Skip Navigation Links.


Reporty údržby

Součástí produktu ALVAO Asset Management jsou dva reporty vhodné pro upozorňování správců na konkrétní nadcházející události.
Report Objekty s blížícím se termínem (Expiring objects csy.rdl, Expiring objects enu.rdl) umožňuje nastavit upozornění na jakékoli datum ve vlastnosti objektu a to dle definovaného předstihu (počet dnů do budoucnosti).
Report Licence s blížícím se termínem (Expiring licenses csy.rdl, Expiring licenses enu.rdl) pak umožňuje nastavit upozornění na datum platnosti nebo podpory u licence.

Poznámka:
Reporty jsou pouze v českém a anglickém jazyce.
Tip:
Pro upozorňování na blížící se termíny licencí a zařízení můžete místo Reportů údržby použít také Pravidelná upozornění.

Instalace

RDL soubory najdete na stránce www.alvao.com/download pod produktem Asset Management v archivu MaintenanceReports.zip.
Popis instalace reportů naleznete na stránce Instalace reportů v Microsoft SQL Server Reporting Services.

Objekty s blížícím se termínem

Report je vhodný pro upozorňování na nastávající události/plánované údržby v evidenci majetku.
U požadovaných zařízení je třeba evidovat vlastnost, která obsahuje nějaké budoucí datum. Toto datum může určovat například konec záruky, datum příští kontroly, datum příští výměny baterie UPS, atd.
Podle tohoto data a zadaného předstihu se pak generuje report, ve kterém budou všechny objekty, které toto datum mají v zadaném předstihu, aby měl technik dostatek času zareagovat na událost.

Parametry

 • Organizační složka - zadejte cestu ke složce ve stromu, pro kterou si přejete report vygenerovat. Pokud nezadáte nic, report se vygeneruje pro celou evidenci.
 • Druh objektu - z nabídky vyberte jeden nebo několik druhů objektů, které chcete v reportu zobrazit.
 • Vlastnost – z nabídky vyberte vlastnost, ve které je uloženo datum plánovaného termínu.
  Poznámka:
  Lze vybrat pouze vlastnost typu datum.
 • Filtr – zadejte vlastní podmínku pro filtrování objektů podle hodnot libovolné vlastnosti ve tvaru SQL podmínky.
  Příklad: „([Výrobce] = ‘EPSON‘ OR [Výrobce] LIKE ‘Gigabyte%‘) AND [Dodavatel] LIKE ‘Softcom%’”.
 • Předstih (dny) – zadejte, kolik dní před uplynutím termínu se mají objekty v reportu zobrazit.

Licence s blížícím se termínem

Report slouží pro upozorňování na končící licence a končící maintenance u licencí.
Licence se vybírají na základě zadaného předstihu.

Parametry

 • Datum - vyberte datum, které vás v reportu zajímá - „Platné do“ nebo „Upgrade/podpora do“.
 • Filtr – zadejte vlastní podmínku pro filtrování licencí podle výrobce ve tvaru SQL podmínky.
  Příklad: „[Výrobce] LIKE ‘Microsoft %‘ OR [Výrobce] = ‘ALVAO s.r.o.‘”.
 • Předstih (dny) – zadejte, kolik dní před uplynutím termínu se mají licence v reportu zobrazit.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.