Skip Navigation LinksALVAO 10.4Rejstřík oken a příkazůALVAO Asset Management ConsoleZáložky pohledůDeník Skip Navigation Links.


Deník

V deníku jsou všechny záznamy, týkající se objektu vybraného ve stromu.
Pokud je zapnuto zobrazení včetně podstromu, jsou zobrazeny také záznamy ze všech jeho podobjektů.
Druhy záznamů v Deníku:
 • Historie - automaticky generované záznamy o přesunech objektů ve stromu (tj. počítačů a příslušenství mezi uživateli resp. o přesunech uživatele ve struktuře organizace).
 • Poznámky - uživatelské poznámky, např. o poruchách počítačů, opravách apod.
 • Detekce - záznamy o provedení detekcí údajů o počítačích.
  • Upozornění - záznam o nesrovnalostech mezi detekcí a evidencí, které nebylo možné automaticky aktualizovat.
  • Chyba - chyba při detekci.
 • Evidence instalací - záznamy o detekovaném nainstalování či odinstalování software.
 • Dokumenty - dokumenty související s počítači nebo jiným majetkem, např. faktury, dodací listy, předávací protokoly apod. Zobrazují se záznamy i o zneplatněných dokumentech.
 • Informace - záznamy o změně hodnot vlastností, druhu objektu a o aktualizaci evidence dle detekce.
 • Evidence licencí - záznamy o přidělení či odebrání licence vybranému objektu.
 • Upozornění na chybějící licenci - záznamy o odeslaných SAM upozorněních.
 • Inventura majetku - případné záznamy o akcích provedených při inventuře majetku.
 • Půjčovna - záznamy o půjčení a navrácení médií.
 • Požadavek - záznam o požadavku souvisejícím s daným objektem v ALVAO Service Desk (pokud jej používáte).
 • Vazby - záznamy o přidání a odstranění vazeb.

Možnosti místní nabídky záložky Deník:

 • Přidat
  • Poznámka – zapsat do deníku objektu vybraného ve stromu novou poznámku.
  • Nový dokument – vytvořit nový dokument a přidat vazbu na něj do deníku.
  • Vazbu na dokument – přidat do deníku objektu vazbu na existující dokument.
 • Otevřít přílohu – otevřít přílohu vybraného záznamu v deníku.
 • Najít ve stromu
  • Objekt – zvýraznit ve stromu objektů objekt, v jehož deníku je záznam zapsán (je uveden ve sloupci Objekt).
  • Souvstažný objekt – zvýraznit ve stromu objektů objekt, kterého se záznam týká (například přidaný monitor, který je zmíněn ve sloupci Zpráva).
 • Zobrazit v Service Desku – zobrazit vybraný záznam typu Požadavek v ALVAO Service Desk.
 • Tabulka – nabídka umožňuje přizpůsobit si tabulku. Například vytvářet filtry, pohledy či zobrazit více řádků.
 • Najít – vyhledat text ve zobrazené tabulce.
 • Odstranit – odstranit vybraný záznam.
 • Upravit – upravit vybraný záznam (dle typu záznamu otevře okno): Dokument, Evidence instalací nebo Poznámka.
 • Upozornění:
  Upravit či Odstranit lze pouze některé záznamy v deníku a tyto operace mohou provádět pouze uživatelé s rolí Administrátor nebo Správce majetku.
  Výjimkou je Správce SW licencí, který může upravovat dokumenty a záznamy z Evidence instalací, a Účetní, který může upravovat dokumenty (Faktury).
  Žádné záznamy nelze odstranit absolutně, odstraněné záznamy se zobrazí pomocí místní nabídky Tabulka Zobrazit odstraněné položky.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.