Skip Navigation LinksALVAO 10.4Rozšiřující modulyALVAO Service Desk Custom AppsAplikace Skip Navigation Links.


Aplikace

Pomocí aplikací můžete do ALVAO přidat vlastní příkazy, na stránky požadavků přidat vlastní záložky, při spuštění určitých příkazů na požadavcích automaticky provádět další vlastní automatické akce atd.

Pokud jste členy skupiny Administrátoři nebo Správci aplikací, můžete aplikace spravovat ve WebApp - Správa – Aplikace.

Šablony skriptů

Každá aplikace se skládá z jednoho nebo více skriptů v jazyce C#, přičemž každý skript představuje určitý prvek UI nebo jiný typ programového rozšíření. Nový skript můžete vytvořit podle šablony pro daný typ rozšíření:

Název šablony Popis
ICommand Vlastní příkaz požadavku
IGeneralCommand Vlastní příkaz v hlavní nabídce
ITicketAutoAction Automatická akce při události v požadavku
IActAutoAction Automatická akce při události v záznamu v deníku požadavku
ITicketApprovalAutoAction Automatická akce při schvalování požadavku
IMailMessageAutoAction Automatická akce při načtení zprávy
IPeriodicAction Periodická akce
IView Vlastní záložka na stránce požadavku
Knihovna tříd Knihovna pomocných tříd, které mohou být použity v ostatních skriptech. Definované třídy nelze použít v jiné knihovně.
Prázdná Prázdný skript

Každé rozšíření je implementací určitého interface v jazyce C#. Šablony jsou pojmenovány stejně jak daný interface.

Jazyková lokalizace

Aplikace mohou být vícejazyčné a s uživatelem komunikovat jeho preferovaným jazykem, viz příklad vícejazyčné aplikace.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.