Skip Navigation LinksALVAO 10.4Rozšiřující modulyALVAO Service Desk Custom AppsOprávnění vidět požadavek Skip Navigation Links.


Oprávnění vidět požadavek

Tato funkčnost je k dispozici od verze ALVAO 10.4 Service Pack 1.

Každý uživatel vidí v aplikaci pouze ty požadavky, které je oprávněn vidět na základě svých rolí ve službách a příp. dalších nastavení. Úpravou pohledu vHdTicketPersonRead_Custom v databázi můžete uživatelům přidělit oprávnění vidět další požadavky nad rámec jejich rolí ve službách.

Upozornění:
Úprava pohledu vyžaduje dobrou znalost jazyka SQL a Databáze ALVAO. Neodborná úprava pohledu může vést ke zpomalení aplikace příp. k její nefunkčnosti nebo i k poškození dat.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.