Skip Navigation LinksALVAO 10.4Rozšiřující modulyALVAO Service Desk Custom AppsVlastní formulář pro schválení požadavku Skip Navigation Links.


Vlastní formulář pro schválení požadavku

Systémový formulář pro schválení/zamítnutí požadavku na ALVAO WebApp lze nahradit vlastním formulářem se specifickým obsahem a chováním. Vlastní formulář umožňuje schvalovateli nastavit některé položky požadavku a tím umožňuje podporu složitějších schvalovacích schémat.

Šablony pro tvorbu vlastních formulářů najdete ve složce \Custom\Templates\Approval v instalační složce ALVAO WebApp.

Příprava nového formuláře

Překopírujte si vzorový formulář – složku Approval do složky Custom\<název funkčnosti>. Soubory .cshtml i .cs, které jsou ve složce obsažené, přejmenujte tak, aby název odpovídal významu či funkčnosti formuláře.

Poznámka:
Obecný popis pro nastavení vlastních formulářů je popsán v návodu pro Vlastní formulář pro podání nového požadavku.

Definice chování formuláře

Popis chování se nachází v souboru .cs. V kódu jsou komentáři označeny oblasti, které jsou určeny pro úpravy. Nezasahujte do ostatních částí kódu! Nejdůležitější je zde schvalování požadavků. V souboru je již příklad schválení i zamítnutí požadavku, podle kterého můžete udělat vlastní úpravu.
Základní struktura příkazů pro schválení/zamítnutí požadavku je následující:

TicketApprovalAccept(iHdTicketId, "Požadavek byl schválen:<br>"+ MessageBody);
TicketApprovalReject(iHdTicketId, "Požadavek byl zamítnut:<br>"+ MessageBody);

Kde MessageBody je již připravený text schválení/zamítnutí požadavku, který vznikl převodem obsahu formuláře na text. V případě potřeby lze ve všech položkách využít zřetězení textů tak, jak je ukázáno v příkladu. Chcete-li vložit do vlastního textu odřádkování, použijte značku <br>.

Poznámka:

Pokud na formuláři není použit prvek „StringField“, do kterého lze zadat text v HTML formátu, použijte pro odřádkování řetězec \n.
Pro přístup k hodnotám vlastních položek použijte následující strukturu (příklad pro položky "NewName" a "NewNumber"):

string newName = ((ColumnsControl)Model.ColumnsControl["ColumnsControl0"]).Values.Find(Col => Col.Column.sColumn == "NewName").Value as string;
int newNumber = (int)((ColumnsControl)Model.ColumnsControl["ColumnsControl0"]).Values.Find(Col => Col.Column.sColumn == "NewNumber").Value;
Poznámka:

Pokud chcete schválit aktuální krok, předčasně jím ukončit schvalování a přeskočit tak případné následující kroky spuštěného schvalovacího schématu, použijte následující strukturu:

TicketApprovalAcceptAndFinish(iHdTicketId, "Požadavek byl schválen:<br>"+ MessageBody);

Připojení formuláře k aplikaci

V ALVAO WebApp - Správa – Service Desk – Schvalovací schémata vyberte schéma, které chcete upravit. Příkazem Upravit v bloku Schvalovací kroky otevřete okno pro úpravu schvalovacího kroku. Do položky Vlastní formulář (URL) zadejte URL vytvořeného formuláře (ve stejném formátu, jaký je použit ve Služba – Upravit - Formulář pro podání nového požadavku - Návrh formuláže - Vlastní formulář (URL)).

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.