Skip Navigation LinksALVAO 10.4Rozšiřující modulyALVAO Service Desk Custom AppsVlastní funkce pro výběr objektu Skip Navigation Links.


Vlastní funkce pro výběr objektu

Pole Objekty slouží k přidávání objektů z ALVAO Asset Management na záložku Objekty na stránce Požadavek. Jedná se o vstupní pole s rozbalovací nabídkou.

Systémové chování

Ve vstupním poli se zobrazuje ikona vybraného objektu a jeho název.

Pokud uživatel do vstupního pole nezadá žádný text, v rozbalovací nabídce se nabízí objekty, které jsou aktuálnímu žadateli požadavku svěřeny do užívání (nachází se pod ním ve stromu objektů) a majetek, za který zodpovídá. Pokud uživatel do vstupního pole zadá část názvu objektu, cesty ve stromu, inventárního, sériového nebo evidenčního čísla, v nabídce se zobrazí objekty vyhovující zadanému textu. Uživatel může uvést také druh objektu, např. pokud zadá "monitor: dell", vyhledá všechny objekty druhu Monitor, jejich název začíná řetězcem dell.

V nabídce se zobrazují pouze objekty, které má uživatel právo vidět ve stromu objektů. Nezobrazují se komponenty počítačů a objekty druhu Sestava. Nabízené objekty jsou řazeny podle cesty ve stromu, dále pak podle druhu objektu a názvu objektu.

Vlastní funkce

Pokud chcete změnit systémové chování pole, např. objekty vyhledávat podle hodnot dalších vlastností, v databázi vytvořte novou funkci ftDeviceSearch_Custom2, která bude podle zadaných parametrů vracet obsah rozbalovací nabídky. Funkce musí mít stejné parametry a stejný formát výstupu jako systémová funkce dbo.ftDeviceSearch.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.