Skip Navigation LinksALVAO 11.1Rejstřík oken a příkazůALVAO WebAppObjekty Skip Navigation Links.


Objekty

Na této stránce můžete pracovat s objekty v systému ALVAO Asset Management.

Možnosti:

 • Příkazy - příkazy se zobrazují na panelu v závislosti na vybraném objektu ve stromu. Nabídku příkazů najdete také v místní nabídce objektu pod pravým tlačítkem myši.
  • Nový objekt - vytvoření nového objektu ve stromu. Ve stromu vyberte složku (objekt), ve které chcete vytvořit nový objekt, a použijte příkaz Nový objekt. Chcete-li vytvořit nový objekt v kořeni stromu, použijte příkaz Nový objekt, pokud není ve stromu vybrán žádný objekt.
   • Čtení CSV - hromadné vytváření nových objektů ze souboru CSV.
  • Tisk - vytvoření tiskové sestavy obsahující vybrané objekty. Tisková sestava je ve formátu PDF a můžete ji pak vytisknout na své tiskárně.
  • Kopírovat - zkopíruje vybraný objekt včetně všech jeho podřízených objektů do "schránky". Vyberte ve stromu objekt, který chcete zkopírovat, a použijte příkaz Kopírovat (nebo Ctrl+C ). Poté vyberte objekt ve stromu, do kterého chcete kopii vložit, a použijte příkaz Vložit (nebo Ctrl+V)
  • Vložit - vložení kopie objektu ze "schránky" (viz příkaz Kopírovat ) do vybraného objektu ve stromu.
  • Strom/Tabulka - přepnutí režimu zobrazení objektu.
 • Strom nebo tabulka objektů - strom nebo tabulka objektů se zobrazí na levé straně stránky. Režim zobrazení můžete přepínat pomocí Stromu a tabulky. tabulku si můžete přizpůsobit podle potřeby. Nastavení zobrazení v tabulce je společné s konzolou AM - Zobrazení - Seznam objektů.
 • Vybraný objekt - V pravé části stránky se zobrazují podrobnosti o objektu, který je aktuálně vybrán ve stromu. Po výběru více objektů se zobrazí nabídka s hromadnými operacemi, která umožňuje přesunout, vytisknout, přidat dokument a odstranit více objektů najednou.
Poznámka:
Tato stránka je výchozí pro všechny uživatele, kteří mají roli v systému ALVAO Asset Management a zároveň nemají roli v systému ALVAO Service Desk.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.