Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Service DeskPožadavkySledování požadavku Skip Navigation Links.


Sledování požadavku

Požadavek mohou sledovat další uživatelé příp. i další lidé, kteří nemusí mít přístup do systému ALVAO. Sledujícím se automaticky odesílají následující e-mailová oznámení:

  • Oznámení o příchozí zprávě k požadavku
  • Oznámení o změně termínu vyřešení požadavku
  • Oznámení o vyřešení požadavku
  • Oznámení o znovu otevření požadavku
Upozornění:
Sledujícím přichází oznámení o každé příchozí zprávě k požadavku, včetně zpráv neadresovaných žadateli. Sledující tedy dostávají více informací (e-mailů) než žadatel požadavku.

 

Poznámka:
Sledujícím, kteří jsou přímými příjemci zprávy, se oznámení o příchozí zprávě již neposílá. Stejně tak se neposílá oznámení sledujícímu, na základě jehož akce má být oznámení odesláno.

Zapnutí sledování

Pokud chcete sledovat některý požadavek, na stránce požadavku použijte příkaz Sledovat požadavek. Žadatel požadavku si sám sledování požadavku zapnout nemůže.

Pokud chcete ke sledování požadavku přihlásit někoho jiného, na stránce požadavku na záložce Obecné - Sledující klikněte na odkaz Přidat sledující a postupně zadejte jména sledujících. Sledující musí být registrovaní uživatelé s vyplněným e-mailem, ale nemusí mít přístup do aplikací ALVAO, tzn. nemusí mít přidělené uživatelské jméno. Sledující, kteří mají přístup do aplikací ALVAO, automaticky získávají právo si daný požadavek zobrazit a zapisovat události do jeho deníku.

Sledování mohou zapnout pouze členové řešitelského týmu, čtenáři dané služby nebo aktuální sledující daného požadavku.

Tip:
Pokud chcete v tabulce požadavků vidět, které požadavky sledujete, zobrazte si sloupec Sledování požadavku, podle kterého můžete požadavky také filtrovat.

Vypnutí sledování

Pokud chcete vypnout sledování požadavku, použijte příkaz Přestat sledovat požadavek. Sledování můžete také vypnout odkazem, který je uveden na konci každého oznámení.

Pokud chcete vypnout sledování někomu jinému, na záložce Obecné - Sledující ho odeberte ze seznamu sledujících.

Obsah oznámení

Sledujícím se odesílá stejné oznámení jako žadatelům, pouze na konec se přidává odkaz pro vypnutí sledování. V systémových oznámeních se fráze "váš požadavek" nahrazuje za "požadavek", protože z pohledu sledujícího obvykle nejde o jeho požadavek.

Upozornění:
Ve vlastních oznámeních se fráze "váš požadavek" nenahrazuje, takže text může být pro sledující matoucí.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.