Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Service DeskPožadavkyPředání požadavku řešiteli Skip Navigation Links.


Předání požadavku řešiteli

Nově vytvořené požadavky se objeví operátorům na stránce Požadavky v pohledu Nepřidělené. Úkolem operátorů je jednotlivé požadavky předávat k řešení konkrétním řešitelům.

Řešitel služby může bez omezení předávat požadavky jinému řešiteli dané služby. Může předat jinému řešiteli požadavek:

  • který je přidělen jemu,
  • který je přidělen jinému řešiteli,
  • který nemá řešitele.

K předání požadavku jinému řešiteli slouží příkaz Požadavky - Předat řešiteli. Řešitel obdrží e-mailem oznámení a požadavek s mu objeví v pohledu K řešení.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.