Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Service DeskPožadavkySchvalování požadavku Skip Navigation Links.


Schvalování požadavku

Požadavek může podléhat schválení zodpovědnými osobami, tj. schvalovatelů. V závislosti na aktuálním stavu požadavku mohou požadavek schvalovat různí schvalovatelé. Konkrétní způsob schvalování je dán nastavením procesů, které definuje správce systému.

Zahájení schvalování

Schvalování může být dle nastavení systému zahájeno:

  • Automaticky - při vzniku požadavku nebo při přechodu do určitých dalších stavů požadavku se požadavek automaticky předá určitým schvalovatelům.
  • Ručně

Pokud jste řešitelem požadavku (nebo jiným členem řešitelského týmu služby) a požadavek je ve schvalovacím stavu s ručně spouštěným schvalováním, můžete zahájit schvalování příkazem Nechat schválit, ve kterém vyberte schvalovatele a případně dopište ke schvalování komentář s dodatečným informacemi, instrukcemi apod.

Schválení nebo zamítnutí

Pokud jste schvalovatelem požadavku, po zahájení schvalování vám přijde oznámení e-mailem. V oznámení najdete potřebné instrukce a odkaz na formulář Schválit nebo zamítnout.

V případě vaší nepřítomnosti za vás může schvalovat váš zástupce.

Upozornění:
Při schvalování emailem, kdy tlačítka Schválit a Zamítnout v oznámení o zahájení schvalování otevírají novou zprávu k odeslání, v odesílané zprávě nikdy neměňte vyplněného příjemce ani předmět zprávy. Jinak zpráva nebude automaticky zpracována.

Vyhodnocení schvalování

Pokud jste řešitelem požadavku (nebo jiným členem řešitelského týmu služby), průběh schvalování můžete přehledně sledovat a řídit na záložce Schvalování.

Pokud je schvalování dokončeno, příkazem Přejít do stavu požadavek přepněte do dalšího stavu dle výsledku schvalování, např. v případě schválení žádosti do stavu Realizace, v případě jejího zamítnutí do stavu Zamítnuto.

Systém může být nastaven také tak, že po dokončení schvalování požadavek přejde do dalšího stavu dle výsledku schvalování automaticky.

Expirace a zrušení

Pro schvalování může být nastavena určitá časová lhůta, ve které musí schvalovatel požadavek buďto schválit, nebo zamítnout. Po uplynutí této lhůty schvalování expiruje. Schvalovateli v tom případě přijde oznámení o expiraci.

Řešitel (příp. kterýkoliv jiný člen řešitelského týmu služby) může probíhající schvalování také zrušit na záložce Schvalování příkazem Zrušit schvalování. Schvalovateli v tom případě přijde oznámení o zrušení schvalování.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.