Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Service DeskPožadavkyDuplicitní požadavky Skip Navigation Links.


Duplicitní požadavky

Pokud se stane, že v systému existují dva nebo více stejných požadavků od jednoho žadatele, můžete tyto požadavky sloučit do jednoho z duplicitních požadavků příkazem Sloučit požadavky. Informace z duplicitních požadavků (deníky, vazby na jiné požadavky a objekty, sledující) se převedou do jediného nástupce a ostatní duplicitní požadavky se trvale odstraní.

Upozornění:
Sloučení požadavků je nevratná operace.

Při slučování požadavků postupujte takto:

  1. Na stránce Požadavky vyberte požadavky, které chcete sloučit a použijte příkaz Sloučit požadavky.
  2. Ve formuláři Sloučit požadavky zkontrolujte zadané údaje a případně je upravte.
  3. Obsah formuláře potvrďte tlačítkem OK.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.