Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Service DeskPožadavkyDokumentace jednání a řešeníZnovu otevření požadavku k dořešení Skip Navigation Links.


Znovu otevření požadavku k dořešení

Pokud nejste spokojeni s vyřešením požadavku, příkazem Znovu otevřít můžete požadavek znovu otevřít k dořešení. Požadavek tím přejde do systémového stavu Znovu otevřeno a znovu se rozběhne měření doby do vyřešení podle SLA. Doba, po kterou byl požadavek vyřešen, se počítá jako doba čekání na žadatele a dle nastavení systému může nebo nemusí být započítána do doby do vyřešení podle SLA.

Požadavek může znovu otevřít jak jeho žadatel, tak i libovolný člen řešitelského týmu služby. Jako žadatel však můžete požadavek znovu otevřít pouze během nastavené časové lhůty od jeho vyřešení.

Pokud požadavek znovu otevře člen řešitelského týmu, žadatel je o tom informován e-mailovým oznámením.

Pokud řešitel znovu otevřeného požadavku má odstraněný nebo blokovaný uživatelský účet, příp. je skrytý v nabídkách, požadavek je při znovu otevření automaticky vrácen operátorům služby.

Odpověď žadatele na oznámení o vyřešení požadavku

Po vyřešení vašeho požadavku vám přijde od řešitele e-mailové oznámení. Pokud na toto oznámení odpovíte ještě v nastavené lhůtě pro znovu otevření požadavku, váš požadavek se tím automaticky znovu otevře k dořešení.

Pokud odpovíte až po vypršení lhůty pro znovu otevření daného požadavku, v závislost na nastavení systému se buď automaticky vytvoří nový požadavek, nebo systém vaši odpověď odmítne. V obou případech vás o provedené operaci informuje e-mailovým oznámením.

Poznámka:
Místo odpovědi na oznámení o vyřešení požadavku můžete do požadavku poslat i novou zprávu. Důležité je, aby odesílatelem zprávy byl žadatel požadavku, v předmětu zprávy byla uvedena značka požadavku a mezi příjemci byla e-mailová adresa služby.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.