Skip Navigation LinksALVAO 10.4Rejstřík oken a příkazůALVAO WebAppPožadavkyPožadavek Skip Navigation Links.


Požadavek

Na této stránce vidíte jeden konkrétní požadavek v ALVAO Service Desk.

Možnosti:

 • Panel příkazů - v panelu příkazů jsou zobrazeny stejné příkazy, jako na stránce Požadavky.
 • Hlavička požadavku
  • Portrét žadatele s ikonou služby
  • Značka požadavku - identifikační značka požadavku složená z předpony, čísla požadavku a přípony, např. T123ALVAO.
  • Název požadavku - stručný název požadavku
  • Žadatel - uživatel, který požadavek podal.
  • Požadováno pro - uživatel, pro kterého byl požadavek vytvořen. Zobrazuje se, pouze pokud je jiný než žadatel.
  • Řešitel - člen řešitelského týmu, který má požadavek právě přidělen k řešení.
  • Stav - stav požadavku, viz záložka Postup řešení.
  • Aktuální cíl/termín - cíl, kterého má řešitel v požadavku aktuálně dosáhnout, viz tabulka požadavků - sloupec Aktuální cíl.
 • Záložky
  • Komunikace
   Záložka zobrazuje deník požadavku, tj. odeslané a přijaté e-mailové zprávy, interní poznámky řešitelského týmu, zápisy z telefonátů a osobních jednání, záznamy o změnách hodnot datových položek požadavku atd. Název záložky se mění podle pohledu, který si můžete vybrat v rozbalovací nabídce: 
   • Komunikace (výchozí pohled) - tento pohled zobrazuje pouze záznamy, které obsahují nějakou zprávu nebo přílohu od uživatelů. Žadatel požadavku má k dispozici pouze tento pohled a vidí v něm pouze záznamy se zapnutou volbou Zobrazit žadateli.
   • Důležité – pohled zobrazuje pouze události označené jako důležité nebo jako řešení požadavku.
   • Podrobný deník – zobrazuje všechny záznamy deníku požadavku.
   • Rozbalit vše - rozbalení všech záznamů zobrazených na této záložce.
    Tip:
    Pokud v rozsáhlém deníku hledáte určitou událost, použijte příkaz Rozbalit vše a potom příkazem Najít webového prohlížeče (obvykle Ctrl+F) prohledejte obsah stránky.

  • Obecné
   Na této záložce jsou zobrazeny hodnoty položek požadavku, viz sloupce v tabulce požadavků.

  • Vazby
   Na této záložce jsou v tabulce zobrazeny požadavky, které jsou na tento požadavek navázány. Za názvem záložky vidíte počet navázaných požadavků.
   V panelu příkazů najdete navíc tyto příkazy:
   • Přidat vazbu – přidání nové vazby na jiný požadavek
   • Upravit vazbu – úprava vybrané vazby
   • Odstranit vazbu – odebrání vybrané vazby

   Tabulka obsahuje stejné sloupce jako tabulka požadavků a můžete si v ní také zapnout zobrazení vnořených vazeb.

    Záložka se zobrazuje pouze členům řešitelského týmu služby požadavku.

  • Postup řešení
   Na této záložce najdete přehledný diagram znázorňující aktuální stav požadavku v kontextu celého postupu řešení, tj. sekvence stavů požadavku od jeho vytvoření až po uzavření. Postup řešení je daný nastavením systému.
   Tip:
   Kliknutím na určitý stav v diagramu snadno vyvoláte příkaz Přejít do stavu.

  • Objekty
   Na této záložce najdete objekty z ALVAO Asset Management, které jsou navázané na tento požadavek (viz položka požadavku Objekty). Za názvem záložky je zobrazen počet navázaných objektů.
   V panelu příkazů najdete navíc tyto příkazy:
   • Přidat objekt – navázání dalšího objektu na tento požadavek
   • Odebrat objekt – odebrání vazby na vybraný objekt
   • Zobrazit v AM Console – zobrazení navázaných objektů v aplikaci AM Console. Pro použití tohoto příkazu musíte mít na počítači nainstalovanou aplikaci AM Console.
  • Schvalování
   Na této záložce můžete sledovat a řídit schvalování požadavku. Za názvem záložky vidíte počet aktivních schvalovacích kroků. Schvalovací kroky a údaje o nich jsou zobrazeny v tabulce.
   V panelu příkazů najdete navíc tyto příkazy:
   • Zrušit schvalování – zrušení vybraného schvalovacího kroku.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.