Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Service DeskPožadavkyDokumentace jednání a řešeníVykazování času Skip Navigation Links.


Vykazování času

Uživatelé, kteří jsou členem skupiny Osoby vykazující čas, mohou při provádění operací s požadavkem do deníku požadavku zaznamenat odpracovaný čas. Všichni uživatelé, kteří mají právo vidět deník požadavku, vidí také údaje o vykázaném čase.

Pole na formulářích

Odpracovaný čas se vykazuje do následujících polí:

  • Práce (h:m) - zadejte čas, který jste strávili prací na požadavku, ve formátu hodiny:minuty.
    Tip:
    Pokud je aktivován modul ALVAO Attendance, za vstupním polem se zobrazuje tlačítko se šipkou, které do pole automaticky vyplní čas, který uplynul od posledního vykázání v rámci dnešní pracovní doby.
  • Čas na cestě (h:m) - zadejte čas strávený na cestě (ve formátu hodiny:minuty).
  • Vzdálenost (km) - zadejte počet ujetých kilometrů.
  • Nefakturovat - zapněte, pokud nechcete, aby se vykázané hodnoty zobrazovaly žadateli. Řešitelům, operátorům a manažerům se hodnoty zobrazí přeškrtnutým písmem.

Zobrazování vykázaného času

Vykázaný čas se zobrazuje v tabulce požadavků jako součet vykázaného času ze všech událostí. V tabulce seznamu událostí a v deníku se čas zobrazuje u jednotlivých událostí. V deníku lze také jako sloupec zobrazit volbu Nefakturovat, kterou lze při každém vykázání času zapnout.

Pokud se na deník dívá žadatel požadavku, vidí vykázaný čas na konci všech událostí v deníku. Pokud je vykázaný čas na události označen jako Nefakturovat, pak žadatel vidí tento čas nulový. Pokud se na deník podívá řešitel, operátor nebo manažer, vidí nefakturovaný čas, ale je přeškrtnutý.

Deník lze exportovat do tabulky Microsoft Excel. Takový soubor pak můžete používat pro případné fakturování odpracovaného času zákazníkovi.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.