Skip Navigation LinksALVAO 11.1ALVAO Service DeskVazby mezi požadavky a objekty Skip Navigation Links.


Vazby mezi požadavky a objekty

Požadavky v ALVAO Service Desk můžete propojit s objekty z ALVAO Asset Management. Například k požadavku představujícímu incident můžete přiřadit objekty představující zařízení (CI), kterých se incident týká. K jednomu požadavku můžete přiřadit více objektů a naopak.

Seznam objektů, které jsou navázány na konkrétní požadavek, si můžete prohlédnout a upravit v záložce WebApp - Requests (Požadavky) - Request (Požadavek) - Objects (Objekty). Podobně seznam požadavků, které jsou svázány s konkrétním objektem, naleznete na kartě WebApp - Objects - Object - Related Requests ( Aplikace WebApp - Objekty - Objekt - Související požadavky ).

V nabídce WebApp - User Menu - My Assets - Assets tak můžete přímo vytvořit nový související požadavek k vybranému objektu.

V AM Console Console lze požadavky související s vybraným objektem nalézt v protokolu objektu. K úpravě vazeb můžete použít příkazy Nový požadavek, Přidat do požadavku a Související požadavky na následujících místech:

Poznámka:
Pokud tyto funkce ve své aplikaci nevidíte, požádejte správce Alvao o povolení vazeb mezi objekty a požadavky

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.