Skip Navigation LinksALVAO 11.1Rozšiřující modulyALVAO Asset Management Custom Apps Skip Navigation Links.


ALVAO Asset Management Custom Apps

Tento modul umožňuje rozšířit správu majetku ALVAO o:

Technické požadavky

 • ALVAO Asset Management

Instalace

Po aktivaci modulu na serveru spusťte ALVAO Server Setup, který nainstaluje potřebné komponenty.

Ruční instalace

Nainstalujte na server adresu ALVAO Custom Apps WebService:

 1. Zkontrolujte, zda je na počítači, na kterém chcete spustit ALVAO Custom Apps WebService, nainstalován intranetový server IIS ve verzi, která splňuje technické požadavky.
 2. Doporučujeme vytvořit vlastní fond aplikací na serveru IIS ALVAO AppPool .NET 4.0. Tento krok není pro spuštění aplikace nezbytně nutný, ale významně ovlivňuje rychlost načítání webové aplikace.
 3. Před instalací se ujistěte, že máte nainstalovaný systém ASP .NET verze 4.8 nebo vyšší.
 4. (Volitelné) Před instalací důrazně doporučujeme nastavit integrované ověřování systému Windows:
  1. Ve Správci IIS klikněte na aplikaci AlvaoWebApp a poté klikněte na položku Ověřování.
  2. Ujistěte se, že je povoleno ověřování systému Windows (a všechny ostatní jsou zakázány)
   Pozor:
   Ověřování musí být povoleno také na webové stránce, kde je aplikace nainstalována
  3. V textovém editoru otevřete soubor web.config umístěný ve složce ALVAO WebApp.
  4. Zkontrolujte, zda je v atributu configuration/system.web nastaven režim ověřování na Windows.
  5. V kořenovém adresáři služby IIS nastavte delegaci funkcí (Feature Delegation) - povolte čtení nebo zápis v následujících režimech ověřování: Anonymnía Windows.
  Pozor:
  Tento způsob ověřování nelze použít k ověřování uživatelů, kteří nejsou importováni ze služby Active Directory
  Pozor:
  Pro správnou funkci této metody ověřování je třeba mít v intranetu adresu serveru Alvao
 5. Přihlaste se jako správce a spusťte instalační balíček AlvaoCustomAppsWebService.msi. Pokud máte problém s UAC, spusťte instalaci z příkazového řádku pomocí msiexec -i AlvaoCustomAppsWebService.msi.
 6. Při instalaci vyberte fond aplikací ALVAO AppPool .NET 4.0. Pokud jste tento AppPool nevytvořili v kroku 2, vyberte .NET v4.5.
 7. Instalační program vytvoří na disku složku (<InetPub>\wwwroot\AlvaoCustomAppsWebService) a také virtuální adresář v IIS (AlvaoCustomAppsWebService).
 8. Po instalaci je třeba nakonfigurovat soubor web.config ve složce ALVAO Custom Apps WebService (soubor otevřete v Poznámkovém bloku).
 9. V řádku:
  <connectionStrings>
    <add name="Db" connectionString="Data Source=localhost;Initial Catalog=Alvao;Integrated Security=True;Current Language=Czech;TrustServerCertificate=True"  providerName="Microsoft.Data.SqlClient" />
  </connectionStrings>

  nastavte připojení k databázi. Připojovací řetězec má stejný formát jako v souboru web.config v nastavení aplikace ALVAO WebApp
 10. V databázi nastavte identitu aplikačního fondu s oprávněním public, db_datareader, db_datawriter, db_ddladmin, db_executor.
 11. V ALVAO WebApp - Administrace - Nastavení - Webové služby - Custom Apps WebService (URL) zadejte cestu ke složce ALVAO Custom Apps WebService. Například: http://server/AlvaoCustomAppsWebService
Pozn:
ALVAO Custom Apps WebService má nastaveno ověřování Windows

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.