Skip Navigation LinksALVAO 11.1Rozšiřující modulyStandardní formuláře požadavků na HW/SW ALVAO Skip Navigation Links.


ALVAO Standard HW/SW Request Forms

Tento modul podporuje proces vyžádání předem schváleného hardwaru a softwaru

Technické požadavky

 • Asset Management ALVAO
 • ALVAO Service Desk

Vytvoření vlastních HW sloupců

Vytvoření vlastních sloupců pomocí vzorové služby:

 1. Stáhněte si soubor vzorové služby.
 2. V nabídce ALVAO Service desk - Správa - Service Desk - Služby klikněte na tlačítko Importovat.
 3. Vyberte a nahrajte vzorový soubor a potvrďte import.
 4. Nyní můžete vzorovou službu odstranit.
 5. Nastavte vlastní formulář na svou službu
  1. Ve stromu služeb vyberte službu (IT/Nový HW požadavek) a použijte příkaz Upravit - Nový formulář požadavku.
  2. Změňte sekci Návrh formuláře na Vlastní formulář (URL ) a nastavte hodnotu: ~/StandardHwRequestForm nebo ~/StandardSwRequestForm.
  Pozor:
  Stav zadaný při vytvoření požadavku nesmí obsahovat žádné povinné položky

Nabízená zařízení

Ve stromu objektů nejprve definujte seznam kategorií a zařízení, ze kterých budou moci uživatelé vybírat zařízení, např:

 1. HW požadavek (typ HW požadavek - Katalog)
  1. Notebooky (typ HW požadavek - kategorie)
   1. Standardní notebook (typ HW požadavek - položka)
  2. Stolní počítače (typ HW požadavek - kategorie)
   1. Standardní PC (typ HW požadavek - položka)
  3. Monitory (typ HW požadavek - kategorie)
   1. Standardní monitor (typ HW požadavek - položka
   2. )

Na formuláři se u položek katalogu (typu HW požadavek - položka) zobrazují uživatelům všechny vlastnosti objektů, které mají vyplněnou hodnotu, kromě systémových vlastností Pořadí, Skupiny uživatelů a Skryté vlastnosti. Do šablony objektu HW Ticket - Item můžete podle potřeby přidat další vlastnosti, které se zobrazí uživatelům v katalogu.

Tip:

Pokud chcete u objektů položek evidovat další vlastnosti pro účely správy katalogu, které se však nemají zobrazovat uživatelům ve formuláři, uveďte v objektu HW požadavek - Katalog ve vlastnosti Skryté vlastnosti seznam těchto vlastností oddělený čárkou, například "Poslední aktualizace (datum), Url v e-shopu dodavatele".

Kategorie a položky se ve formuláři zobrazují v abecedním pořadí podle názvu objektu. Pokud chcete zobrazit objekty v jiném pořadí, použijte vlastnost Order (Pořadí). Objekty pak budou primárně seřazeny podle hodnoty vlastnosti Order (Pořadí) vzestupně, přičemž objekty, které nemají tuto vlastnost vyplněnou, budou zobrazeny jako poslední. Objekty se stejnou hodnotou v této vlastnosti budou seřazeny sekundárně abecedně podle názvu objektu

Do vlastnosti Cena doporučujeme zapisovat hodnoty ve tvaru např. "10 152". Před odesláním požadavku se pak uživateli ve spodní části formuláře zobrazí celková cena objednaných položek.

Tip:

Pokud chcete některé kategorie nebo položky ve formuláři nabízet jen některým uživatelům, zadejte ve vlastnosti User Groups čárkou oddělený seznam skupin uživatelů, kterým má být daná kategorie nebo položka nabízena. Rozhodující je uživatel, kterému jsou zařízení určena. Žadatelemem požadavku může být i někdo jiný. Pokud je ve vlastnosti User Groups uvedena prázdná hodnota, objekt se zobrazí všem uživatelům.

Pozn:

Pokud potřebujete uživatelům nabízet v katalogu položky s výrazně odlišnými vlastnostmi, můžete kromě systémového typu HW požadavek - položka definovat i další typy objektů. Ve formuláři se objekty libovolného typu zobrazují žadatelům jako položky.

Obrázky zařízení

Vytvořte poznámku v záznamu objektu a vložte obrázek zařízení jako přílohu. Obrázky musí být ve formátu JPG nebo PNG. Doporučená velikost obrázku je 150x150 px.

Pokud protokol objektu obsahuje více poznámek s přiloženými obrázky, formulář zobrazí obrázek z poslední poznámky. Pokud poznámka obsahuje více obrázků, zobrazí se nejnověji vložený obrázek. Pokud taková poznámka v deníku není, zobrazí se objekt ve formuláři bez obrázku.

Formulář pro úpravu HW požadavku

V souboru .cs můžete před spuštěním funkce LoadPage( ) upravit hodnoty proměnných:

 1. folderName - zadejte název složky včetně cesty ve stromu, která obsahuje jednotlivé kategorie nabízených zařízení
 2. , např.
 3. "HW ticket quot;
 4. .
 5. categoryObjectKind - zadejte typ objektů, které představují kategorie
 6. , např.
 7. "HW Ticket - Category"
 8. .
 9. Dílčí objekty těchto kategorií se ve formuláři zobrazí jako nabízená zařízení.
 10. Objekty, které nemají categoryObjectKind
 11. , se
 12. na formuláři jako objekty kategorie nezobrazí (a nezobrazí se ani jejich podřazené objekty).
 1. Upozornění:
  Uživatel může ticketovat libovolného podřazeného objektu určeného proměnnými folderName a categoryObjectKind (tj. i objekt, ke kterému by ve stromu Asset Management neměl přístup).
 2. categories- zadejte názvy kategorií (např. "Monitory, notebooky"), které se mají na formuláři zobrazit. Pokud je proměnná prázdná, zobrazí se všechny kategorie
Tip: V případě, že se jedná o kategorie, které jsou v daném okamžiku v provozu, je třeba zadat, zda jsou v provozu:

Zobrazení objektů a jejich vlastností lze upravit v souboru .cshtml. Další informace o úpravách formulářů naleznete v části Vlastní formulář pro odeslání nového požadavku

Vytvoření vlastního sloupce SW

Postupujte stejně jako při vytváření vlastního HW sloupce, ale použijte soubory Custom/Templates/StandardHwSwRequestForm/Code/StandardHwSwRequestForm_Sw_NewTicket.cshtml a Custom/Templates/StandardHwSwRequestForm/Code/StandardHwSwRequestForm_Sw_NewTicket.cs.

Formulář zobrazuje softwarové produkty, které jsou ve schváleném stavu, více viz stav produktu

V tomto formuláři není možné nastavit zobrazení obrázků pro jednotlivé produkty.

Tip:

Další informace o úpravách formulářů naleznete v části Vlastní formulář pro odeslání nového požadavku

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.