Skip Navigation LinksALVAO 11.1Rozšiřující modulyALVAO Microsoft Intune Connector Skip Navigation Links.


ALVAO Microsoft Intune Connector

Tento modul importuje informace o zařízeních ze služby Microsoft Intune do systému Alvao. Může také importovat informace o zařízeních ze Správce konfigurace (dříve Microsoft System Center Configuration Manager - MS SCCM).

Instalace

Chcete-li nastavit konektor pro předplatné služby ALVAO SaaS, obraťte se na tým technické podpory společnosti ALVAO.

Chcete-li nastavit konektor pro instalaci on-premise, přečtěte si část Instalace.

Importování informací ze služby Intune

Konektor pravidelně načítá informace ze služby Intune a aktualizuje odpovídající objekty představující zařízení v systému Alvao.

Při prvním spuštění importu se objekty Alvao spárují se zařízeními Intune podle vlastnosti objektu Hostname v případě počítačů nebo podle vlastnosti IMEI v případě mobilních telefonů (druh objektu = Mobilní telefon). Pokud pro daný název hostitele, respektive IMEI, není nalezen žádný objekt Alvao, vytvoří se nový objekt Alvao ve složce Importované objekty ve stromu objektů. Tuto složku pravidelně kontrolujte, v případě potřeby změňte druh nově vytvořených objektů a přesuňte objekty na příslušná místa ve stromu objektů.

Pro všechny objekty spárované se zařízením v Inture konektor nastaví vlastnost objektu Intune device id a použije ji místo vlastnosti Hostname.

Ve vlastnosti Intune last check-in najdete datum a čas, kdy Intune naposledy aktualizoval informace o zařízení.

Konektor může aktualizovat následující vlastnosti objektu:

  • Sériové číslo systému BIOS
  • Název hostitele
  • Adresy MAC
  • Výrobce
  • Model
  • Operační systém
  • Velikost paměti RAM (GB)
  • Sériové číslo
  • Celková kapacita úložiště (GB)
  • Uživatel (UPN)

Import informací ze Správce konfigurace

Konektor nevytváří nové objekty Alvao pro nová zařízení ve Správci konfigurace. Provádí detekci HW a SW. Chcete-li jej používat, naplánujte detekce pomocí metody detekce MS SCCM.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.