Skip Navigation LinksALVAO 11.0ITIL prakticky Skip Navigation Links.


ITIL prakticky

Dospělost řízení IT služeb (ITSM = IT Service Management) je v současné době kritickým faktorem úspěchu většiny společností. Služby, které poskytuje IT oddělení svým zákazníkům musí být dodávány v dohodnuté kvalitě a situace, kdy se tak neděje musí být dostatečně rychle řešeny, napraveny a musí jim být systematicky předcházeno. Toto se týká kompletní agendy IT oddělení, potažmo jakéhokoliv poskytovatele služeb. Klíčová je možnost měřitelnosti práce, protože jak známo – co nelze měřit nelze ani řídit. Tím roztočíme pomyslný PDCA cyklus a umožníme neustálé zlepšování.

Problematiku ITSM popisuje množství metodik, principy se však v zásadě nemění. Z nejznámějších uveďme ISO20000, ITIL a COBIT. Cílem této kapitoly je prezentovat, jak lze tyto principy uvést do praxe pomocí nástrojů ALVAO Service Desk a ALVAO Asset Management.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.