Skip Navigation LinksALVAO 11.0ITIL praktickyService Asset and Configuration Management Skip Navigation Links.


Service Asset and Configuration Management

Strom objektů v ALVAO Asset Management můžete členit různými způsoby.

 • Organizačně
  • Např. Společnost -> Divize -> Oddělení -> Středisko
 • Místně
  • Např. Společnost -> Město -> Budova -> Patro -> Místnost
Oba přístupy mají své výhody nevýhody. Správnou volbu struktury stromu ovlivňují především tyto faktory:
 1. Přehlednost stromu
  • Řešitelský tým by měl z polohy objektu ve stromu rychle vydedukovat, o co se jedná a jaký je kontext
  • To mu často také ukáže jaký to má dopad (zda jde pouze o lokální tiskárnu nebo o sdílenou)
 2. Práva v rámci stromu
  • Organizační členění umožňuje nastavování oprávnění viditelnost dat na WebApp pro manažery dle Oddělení, Divize apod.
  • Místní členění pomáhá řešitelskému týmu v případech, kdy spravovaná zařízení jsou rozmístěna v několika lokalitách a je potřeba dát různým technikům různá práva v těchto lokalitách.
 3. Dědičnost v rámci stromu
  • Správně navržený strom ulehčuje vyplňování informací
  • Informace jako např. čísla oddělení, jména zaměstnanců, pak není nutné vyplňovat a tyto informace se šíří v rámci stromu automaticky

Praxe ukazuje, že oba přístupy je možné prolínat podle potřeb. Celý strom může vycházet z Organizačního členění a dle potřeby pak plynule přejít do členění místního. Případná změna organizace stromu je v budoucnu možná a neznamená, že informace budete muset zadat znovu.

Životní cyklus

Životní cyklus každého objektu (CI) je historicky zaznamenán v deníku každého objektu. Může být evidován dvěma způsoby:

 1. Polohou ve stromu (doporučujeme)
 2. Vlastností „Stav“

Řízení životního cyklu pomocí polohy ve stromu

V systému jsou ihned po instalaci připraveny systémové složky: Sklad, Vyřazený majetek, Koš. Tyto složky je možné dále rozšířit o další složky dle potřeby: Majetek na vyřazení, Reklamace (tuto lze dále členit podle dodavatelů), Instalace atd. Poloha ve stromu pak jednoduše ukazuje, kde daný se daný objekt právě nachází, což zároveň reprezentuje i jeho stav. Změnu stavu pak uživatel provádí jednoduchými operacemi drag&drop v rámci stromu.

Příklad použití polohy ve stromu:

 

Řízení životního cyklu pomocí vlastnosti „Stav“

Vlastnost „Stav“ se ručně upravuje v průběhu životního cyklu objektu (více administrativně náročné). Tento způsob je však možné dobře použít pro objekty reprezentující důležité servery nebo klíčové aplikace nad kterými probíhá důsledný Release Management.

Příklad použití vlastnosti "Stav":

Inventura

Viz ALVAO Asset Management - Inventura majetku.

Příklad interní směrnice

Interní směrnice týkající se této problematiky by měla obsahovat následující informace:
 1. Počítače a jiná IT zařízení, která jsou uživatelům svěřena do užívání, jsou evidována v systému ALVAO Asset Management.
 2. Každý uživatel se může na stránce https://server/asset podívat na seznam zařízení, která jsou u něj evidována.
 3. Pokud zaměstnanec najde nesrovnalosti v evidenci, neprodleně toto nahlásí na Service Desk.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.